Koordinacija ministara obrazovanja u FBiH: Uskladiti obrazovne politike na svim nivoima

Koordinacija ministara obrazovanja iz Federacije BiH zasjedala je protekle sedmice u Goraždu. Najviše se govorilo o usklađivanju obrazovnih politika na svim nivoima.


Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba

Kantonalni ministar obrazovanja Damir Žuga kao domaćin sastanka istakao je optimizam u pogledu aktivnosti Kordinacije ministara u reformama obrazovnog sistema.

– Mislim da je ova ekipa ministara i stručnih saradnika predvođenih federalnim ministarstvom koja će sigurno ostaviti veliki trag u pogledu reformi, kazao je ovom prilikom Damir Žuga, ministar obrazovanja BPK Goražde.

Iako optimizma ne manjka u Ministarstvu obrazovanja i nauke FBiH svjesni su da na putu reformi stoje velike prepreke, posebno kad je riječ o oblasti visokog obrazovanja.

– Još uvijek nemamo jasno definisane ciljeve u visokom obrazovanju, nažalost ne možemo govoriti o naučno-istraživačkom radu, a to je opet vezano za kapacitete kako u finansijama tako i ljudskim resursima, smatra Elvira Dilberović, ministrica obrazovanja i nauke FBiH.

Ona dodaje da predmet reformi nije samo visoko obrazovanje. Obiman zadatak i izazov je usklađivanje obrazovnih politika na svim nivoima vlasti jer su različitosti očite no sastanci ministara trebali bi dati i rezultate.

– Logično je da u jednoj FBiH imate ogromne razlike u obrazovnim politikama čime spriječavamo nažalost najviše naše krajnje korisnike, a to su djeca i to su roditelji, pa i odrasli polaznici, kaže Dilberović.

Adis Muharemović, ministar obrazovanja u USK ističe kako Koordnacija ministara radi na usaglašavanju aktivnosti što je dobar pristup u izjednačavanju obrazovnih politika. Pred resornim ministarstvima obrazovanja je dosta posla na reformama ali i drugim pitanjima poput maloljetničke delinkvencije i vršnjačkog nasilja. Opća je konstatacija da se sa ovim problemima trebaju suočiti obrazovne institucije ali i drugi segmenti države kao i porodice.

Prvu zvaničnu posjetu BPK Goražde Dilberović je iskoristila i za razgovore sa kantonalnim ministrom obrazovanja Damrom Žugom o projektnim aktivnostima i podršci koju u tom pogledu pruža federalno ministarstvo a Dilberović je posjetila i Osnovnu školu “Fahrudin Fahro Baščelija”.

(Klix.ba)