Konkurs za zaposlenje 11 diplomiranih pravnika

Advokatska kancelarija Stevanović objavila je konkurs za prijem 11 diplomiranih pravnika na period od minimalno godinu dana.


law cover
Foto: Ilustracija

Advokatska kancelarija Stevanović iz Bijeljine objavila je konkurs za prijem 11 diplomiranih pravnika na period od minimalno godinu dana.

Svih 11 prijavljenih će biti primljeno u volonterski status radi sticanja prakse, osnovnih znanja i iskustva na minimalno jednu godinu počev od 3. januara 2014. godine.

Ukoliko kandidat pokaže da ima znanja, vještine i sposobnosti za rad u sistemu Advokatske kancelarije Stevanović, biće primljen u radni odnos i prije isteka roka od jedne godine. Uprava Kancelarije zadržava pravo da procijeni kvalitet svakog aplikanta pojedinačno i s tim u vezi predloži zasnivanje radnog odnosa.

Za vrijeme trajanja volonterskog rada, svaki aplikant će:

  • biti osiguran i imati najosnovnije beneficije kod javnih institucija (zdravstveno i drugi vidovi obaveznog osiguranja će biti plaćeni),
  • imati topli obrok,
  • imati pristup drugim beneficijama u ograničenom obimu koje koriste zaposleni Advokatske kancelarije Stevanović.

Pozivaju se svi nezaposleni diplomirani pravnici da se prijave. Ugovori sa kandidatima koji budu primljeni će biti zaključeni tokom decembra 2013. godine, a intervjui će biti obavljani u septembru i oktobru 2013. godine.

Konkurs je otvoren do 30.9.2013. godine.

Tekst konkursa možete preuzeti ovdje.

Za sva dodatna pitanja obratite se na e-mail: zaposlenje@advokati-stevanovic.com

(advokati-stevanovic.com)