Konkurs za zaposlenje 11 diplomiranih pravnika

 Konkurs za zaposlenje 11 diplomiranih pravnika

Foto: Ilustracija

Advokatska kancelarija Stevanović objavila je konkurs za prijem 11 diplomiranih pravnika na period od minimalno godinu dana.

Advokatska kancelarija Stevanović iz Bijeljine objavila je konkurs za prijem 11 diplomiranih pravnika na period od minimalno godinu dana.

Svih 11 prijavljenih će biti primljeno u volonterski status radi sticanja prakse, osnovnih znanja i iskustva na minimalno jednu godinu počev od 3. januara 2014. godine.

Ukoliko kandidat pokaže da ima znanja, vještine i sposobnosti za rad u sistemu Advokatske kancelarije Stevanović, biće primljen u radni odnos i prije isteka roka od jedne godine. Uprava Kancelarije zadržava pravo da procijeni kvalitet svakog aplikanta pojedinačno i s tim u vezi predloži zasnivanje radnog odnosa.

Za vrijeme trajanja volonterskog rada, svaki aplikant će:

  • biti osiguran i imati najosnovnije beneficije kod javnih institucija (zdravstveno i drugi vidovi obaveznog osiguranja će biti plaćeni),
  • imati topli obrok,
  • imati pristup drugim beneficijama u ograničenom obimu koje koriste zaposleni Advokatske kancelarije Stevanović.

Pozivaju se svi nezaposleni diplomirani pravnici da se prijave. Ugovori sa kandidatima koji budu primljeni će biti zaključeni tokom decembra 2013. godine, a intervjui će biti obavljani u septembru i oktobru 2013. godine.

Konkurs je otvoren do 30.9.2013. godine.

Tekst konkursa možete preuzeti ovdje.

Za sva dodatna pitanja obratite se na e-mail: zaposlenje@advokati-stevanovic.com

(advokati-stevanovic.com)

Možda te i ovo zanima?

Osvoji kafe aparat!

Želiš osvojiti vrhunski Caffe Vergnano aparat za kafu, mjesečnu zalihu kafe i spremno dočekati nove ispitne i fakultetske izazove?