Konkurs za izbor učesnika/ca seminara „Feminizam i ženska prava“

U organizaciji Evropskog udruženja studenata prava Sarajevo (ELSA Sarajevo) i Vijeća mladih Općine Stari Grad Sarajevo, 19.06.2015. godine, u prostorijama Vijeća mladih (Mula Mustafe Bašeskije br. 7) održat će se jednodnevni seminar na temu "Feminizam i ženska prava."


vijece mladih opcine stari grad sarajevo

Predavači/ce će biti predstavnici Fondacije CURE, Agencije za ravnopravnost spolova, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice. Za kraj seminara planirana je panel diskusija na kojoj će govornice biti Melika Mahmutbegović, Sabina Ćudić i Lidija Korać.

Za sudjelovanje na seminaru mogu se prijaviti učenici/ce četvrtog razreda srednje škole ili studenti/ce Univerziteta u Sarajevu.

Kako se prijaviti?

Prijava se vrši dostavljanjem CV-a kandidata/kinje i motivacionog pisma (do 500 riječi) na e-mail adresu vijece.mladih.stari.grad@hotmail.com ili president@elsa-sarajevo.org  s naznačenim predmetom email-a: „Prijava na konkurs“, zaključno sa 15. junom 2015. godine. Putem istog email-a se možete obraditi za dodatne informacije.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

(STUDOMAT.ba)