Koliko vam treba da pronađete mačku među ovim ljudskim glavama?

Prosječno vrijeme za pronalazak mace je 36 sekundi, možete li je vi pronaći?


Rješenje