Koje mjesto u svijetu zauzimaju fakulteti koji su osumnjičeni za prodaju diploma?

Kako Webometrics rangira “osumnjičene fakultete”?