Ko su najbolji studenti na Univerzitetu u Sarajevu u 2020. godini?

Ko su studenti sa najvećim prosjekom na Univerzitetu u Sarajevu u 2020. godini?