Katastrofalni podaci: U BiH nezaposleno više od pola miliona osoba!

U Bosni i Hercegovini je 28. februara 2013. godine u Bosni i Hercegovini bilo 553.580 osoba na evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 1.025 ili 0,18 posto, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.


nezaposlenost3

U Bosni i Hercegovini je 28. februara 2013. godine u Bosni i Hercegovini bilo 553.580 osoba na evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 1.025 ili 0,18 posto, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

nezaposlenostNezaposlenost se u Federaciji BiH smanjila za 341 osobu (0,09 posto), u Republici Srpskoj za 674 osobe (0,43 posto) i u Brčko distriktu BiH za 10 osoba (0,08 posto).

U strukturi osoba koje traže zaposlenje, zaključno sa 31. martom ove godine, NKV radnika je 160.570 ili 29,01 posto, PKV 11.126 ili 2,01 posto, KV 192.619 ili 34,80 posto, VKV 3.743 ili 0,68 posto, NSS 1.807 ili 0,33 posto, SSS 141.157 ili 25,50 posto, VŠS 7.670 ili 1,39 posto i VSS 34.888 ili 6,30 posto.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 34,80 posto te NKV radnici 29,01 posto.

U martu je ukupno 13.015 osoba brisano sa evidencija službi za zapošljavanje, a od tog broja 7.373 osoba je zaposleno sa evidencija službi za zapošljavanje. Istovremeno je za 5.958 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 2.579 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u februaru 2013. godine broj zaposlenih u pravnim osobama u BiH iznosio je 648.354, a od toga je 264.640 žena. U odnosu na januar 2013. godine, broj ukupno zaposlenih u pravnim osobama se smanjio za 0,5 posto, a broj zaposlenih žena se također smanjio za 0,4 posto.

Stopa registrovane nezaposlenosti za februar 2013. godine iznosila je 46,1 posto i u odnosu na januar 2013. godine bila je veća za 0,1 postotni poen.

(Klix.ba)