1. Napravite ugovor sa samim sobom. Ugovor je u poslovnom svijetu nešto što obavezuje. On je garancija da će se održati riječ. Obavežite se ugovorom da ćete položiti ispit. Predvidite sankcije ako ne učite ili ne položite ispit. Kao u svakom ugovoru.

2. Ne čekajte inspiraciju za učenje. Učenje započnite odmah. Budite uporni, ne dozvolite da vas išta pokoleba. Najlakše je odustati.