Jungovi tipovi ličnosti: Koji tip ste vi?

U psihologiji ličnosti postoje tipovi i kategorije koje pokazuju razlike kako ljudi usmjeravaju svoju energiju, kako se informišu, donose odluke ili odnose sa spoljašnjim svijetom. U nastavku vam predstavljamo jednu od najpoznatijih podjela ličnosti slavnog psihologa Junga.


jung tipovi licnosti

Jungova teorija psiholoških tipova je možda najuticajnije ostvarenje u tipologiji ličnosti i inspirisala je brojne različite teorije. Jedan od ključnih Jungovih doprinosa bio je razvoj koncepta Introvertnosti i Ekstrovertnosti – on je teoretisao da svako od nas spada u jednu od ove dvije kategorije, u zavisnosti da li se fokusiramo na unutrašnji svijet (Introvertnost) ili spoljni svijet (Ekstrovertnost).

tipovi ličnosti

1. ISTJ – Ispunitelj dužnosti

Oni su praktični, realni i odgovorni. Uradit će sve što je potrebno, ali kada nešto djeluje besmisleno – napravit će gužvu. Ako nisu cijenjeni zbog onog što imaju da ponude, teško mogu da steknu i imaju povjerenja u druge. Kada su pod stresom, imaju tendenciju da polude od misli najgorih mogućnosti za sebe i druge. Generalno, veoma su odani, logični, konkretni i pouzdani pojedinci koji su odlični u ostvarivanju svojih ciljeva.