Još jedan u nizu apsurda u BiH: Student sa prosjekom preko 9.0 nije dobio stipendiju

"Smatram da sam oštećen prilikom dodjeljivanja stipendija," započeo student je svoju ispovijest.


Foto: Envato
Foto: Envato

Grad Bihać je 20.10.2022. godine raspisao konkurs za dodjelu stipendija u akademskoj 21/22. godini za studente koji su iz Bihaća.

Redakciji portala Crna Hronika javio se mladić koji smatra da je u njegovom slučaju došlo do kršenja konkursa i da je oštećen.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

– Smatram da sam oštećen prilikom dodjeljivanja stipendija Grada Bihaća, a što će Vam biti pojašnjeno u tekstu ispod te potkrijepljeno dokazima u prilogu.

Student sam Univerziteta u Bihaću te sam se javio na objavljeni Konkurs za dodjelu stipendija Grada Bihaća, broj: 07/2-34-5771/21 te sam prema konkursnoj proceduri priložio sve potrebne dokumente. Konkurs za dodjelu stipendija sam Vam priložio u prilogu. S obzirom da je prema Konkursu, za ostala zvanja za drugu i više godine studija planirano stipendiranje pet kandidata, nisam dobio pozitivan odgovor jer nisam imao dovoljno visok prosjek da prođem u prvih pet kandidata što i nije bilo sporno te se s tom odlukom slažem. U prilogu je Prijedlog liste za dodjelu stipendija studentima deficitarnih i ostalih zvanja druge i više godine studija, objavljen 11.01.2022.godine.

g4
Foto: crna-hronika.info

Međutim, u objavljenom Konkursu za dodjelu stipendija u akademskoj 2021/2022. godini, objavljen 20.10. 2022. godine, nije navedeno, a što je bila obaveza zbog transparentnosti konkursne procedure stavka da svi studenti starijih godina koji imaju prosjek uspjeha 9,0 i više ostvaruju pravo na stipendiju bez bodovanja, a što je decidno navedeno Članom 5. u Odluci o stipendiranju studenata („Službeni glasnik Grada Bihaća“, 1/15) objavljen 16. februara 2015. godine. Kako Član 5. iz Odluke o stipendiranju studenata nije stavljen van snage, što je učinjeno greškom Gradskog vijeća Grada Bihaća jer isti nisu znali da postoji stari pravilnik, diskutabilno je kako je Komisija mogla odbiti naše prijave.

g3
Foto: crna-hronika.info

Pojedini studenti saznali su za Član 5. („Službeni glasnik Grada Bihaća“, 1/15) odluke o stipendiranju studenata te su se žalili, a mi ostali s obzirom da to nije bilo definisano tekstom Konkursa i da je broj bio ograničen na pet stipendija po svim kategorijama, nismo uložili žalbe, što van svake sumnje ukazuje da tekst Konkursa nije bio u skladu sa Odlukom o stipendiranju studenata, odnosno Članom 5. pa je kao takav diskriminisao nas studente s prosjekom 9,00 i više.

U konkretnom slučaju, kako u tekstu Konkursom nije istaknuto da se na isti ne primjenjuje Član 5. Odluke o stipendiranju studenata („Službeni glasnik Grada Bihaća“, 1/15) to se podrazumijeva i obaveza Grada Bihaća da se po automatizmu obuhvate svi studenti koji su aplicirali za dodjelu stipendije, a imaju prosjek iznad 9,0. Postavlja se pitanje po kojem osnovu su svi studenti koji imaju prosjek iznad 9,0 odbijeni jer Komisija je bila upoznata sa Članom 5. Odluke o stipendiranju studenata („Službeni glasnik Grada Bihaća“, 1/15) koji jasno definira da „Studenti starijih godina koji imaju prosjek uspjeha 9,0 i više ostvaruju pravo na stipendiju bez bodovanja“.

g1
Foto: crna-hronika.info

S obzirom da su kolegama koji su saznali za Član 5. Odluke o stipendiranju studenata („Službeni glasnik Grada Bihaća“, 1/15) uvažene žalbe bez obzira na Konkursom ograničen broj stipendista, smatram da je apsurdna odluka komisije na čelu Elvedinom Sedićem. Ovakvim postupkom smatram da sam diskreditiran jer su studenti slabijeg prosjeka i studenti koji pohađaju fakultete koji stvaraju hipeprodukciju kadra ostvarili pravo samo iz razloga što su imali nekog ko ih je uputio na sporni Član 5. Ako je stav da se uvažava Član 5. Odluke o stipendiranju studenata („Službeni glasnik Grada Bihaća“, 1/15) onda je po automatizmu trebalo da svim studentima koji imaju prosjek iznad 9,0 bude dodijeljena stipendija.

g2
Foto: crna-hronika.info

Jasno je da se ovdje radilo o pokušaju prikrivanja greške Gradskog vijeća Grada Bihaća za koju su pokušali da se ne sazna, u čemu su nažalost djelimično i uspjeli.