Javni poziv za dostavljanje prijedloga lokalnih građanskih inicijativa

Institut za razvoj mladih KULT raspisuje Javni poziv za dostavljanje prijedloga lokalnih građanskih inicijativa (LGI), isključivo za mlade pojedince koji su aktivni u omladinskim udruženjima i udruženjima koja se bave mladima, registrirane u skladu sa Zakonom o mladima FBiH, odn. Zakonom o omladinskom organizovanju RS, odn. Zakonom o mladima Brčko distrikta BiH.


Infografika short version LGI

LGI jeste akcija, aktivnost građana/ki usmjerena na poboljšanje stanja u lokalnoj zajednici i društvu u kojem žive. U građanske aktivnosti mogu se uključiti građani/ke pojedinačno ili zajednički, a sve s ciljem ukazivanja na konkretne probleme i rješavanja problema u zajednici u kojoj žive.

Institut za razvoj mladih KULT podržao je oko 13500 mladih u Bosni i Hercegovini i regiji u njihovim zajedničkim inicijativama za poboljšanje položaja mladih u društvu. U posljednjih 5 godina Institut je dodijelio preko 2.500.000 KM kroz grantove nevladinim organizacijama. Dokaz je to društvene osviještenosti i spremnosti građana/ki, posebno mladih, da budu pokretači pozitivnih promjena u svojoj zajednici.

Cilj Javnog poziva

Prepoznavanje i rješavanje postojećeg problema u lokalnoj zajednici kroz građansko djelovanje

Uvjeti za prijavu na Javni poziv

 1. Projektni prijedlog za LGI može dostaviti tim od najmanje dvije mlade osobe (18 do 30 godina) koje imaju iskustvo i aktivno rade u omladinskoj organizaciji ili udruženju koji se bavi mladima.
 2. Dvije mlade osobe ili tim će se prijaviti na Javni poziv ispred omladinske organizacije ili udruženja u kojem aktivno djeluju (volontiraju), a ta omladinska organizacija ili udruženje će ispratiti projekt administrativno i finansijski.
 3. LGI se mora provoditi na području lokalne zajednice u kojoj organizacija djeluje (ali se može proširiti i na susjedne lokalne zajednice).
 4. Projektni prijedlog mora biti dostavljen do roka i na način naznačen u ovom pozivu.
 5. Projektni prijedlog mora imati jasan, konkretan, s vidljivim ciljem i ishodom.
 6. Projektne aktivnosti trebaju početi najranije u martu 2018. g., a okončati se najkasnije do 1. augusta 2018. g.
 7. Institut za razvoj mladih KULT može vratiti projektni prijedlog na dorađivanje ukoliko smatra da je potrebno preduzeti određene izmjene/dopune, a koje će doprinijeti kvalitetnijoj realizaciji.

Kriteriji

 1. Oblasti LGI-ja su:
 2. Ekologija
 3. Kultura i sport
 4. Sigurnost
 5. Slobodno vrijeme
 6. Mobilnost
 7. Informiranost
 8. Aktivizam osoba s poteškoćama u razvoju
 9. Ravnopravnost spolova
 10. Udio Instituta za provođenje projektnog prijedloga ne prelazi 2.500,00 KM po organizaciji.
 11. U LGI je uključeno najmanje 20 mladih.
 12. Iz budžeta se ne mogu finansirati: nabavka opreme, plaće uposlenih, takse.
 13. Promocija projekta u svim fazama implementacije odvija se na društvenim mrežama, internetskim portalima, radiju i televiziji.

Dostavljanje projektnog prijedloga i budžeta

Projektni prijedlog dostavlja se isključivo u elektronskom obliku koji je dostupan na www.mladi.org, najkasnije do 17. novembra 2017.g.

Projektni prijedlozi koji budu odabrani za finansiranje i podršku bit će objavljeni na internetskoj stranici Instituta www.mladi.org, najkasnije 24. novembra 2017. g.

Sva pitanja u vezi s Javnim pozivom mogu se postaviti isključivo na email adresu mirela.ajanovic@kultbih.org.

(STUDOMAT.ba)