Istraživačka stipendija GO STYRIA za akademsku godinu 2024/2025.

Istraživačka stipendija GO STYRIA zaakademsku 2024/2025. godinu, koju je raspisao Univerzitet u Grazu.


Cityscape of Graz with the Rathaus town hall and historic buildings, in Graz, Styria region, Austria
Foto: Graz / Envato

Program GO STYRIA je namijenjen studentima i studenticama na master i doktorskom studiju te postdoktorandima zainteresiranim za kraći istraživački boravak u kontekstu istraživanja za svoj master ili doktorski rad ili za post-doc istraživanja.

Period istraživačkog boravka: maksimalno 4 mjeseca u zimskom semestru 2024/25. ili u ljetnom semestru 2025., najraniji mogući početak = septembar 2024.

Ko se može prijaviti?

Studenti na master ili doktorskom studiju:

  • koji su trenutno i u 2024/25. upisani na akreditiranom univerzitetu u jednoj od zemalja, iz kojih su moguće prijave.
  • koji već rade na svom master ili doktorskom radu

Postdoktorandi:

  • koji su dio akademskog osoblja na akreditiranom univerzitetu u jednoj od zemalja, iz kojih je moguća prijava
  • Završetak doktorata ne bi trebao biti prije više od 1 godine u trenutku prijave

Master i doktorski studenti i studentice do 23. aprila 2024. trebaju dostaviti relevantne informacije za pristup prijavi.

Rok za prijavu

29. april 2024. do 13:00 sati CET

Detalji o programu su dostupni na linku.

Kontakt