Istražite svoja interesovanja i studirajte bachelor programe na Fakultetu za menadžment Univerziteta Primorska u Sloveniji

Fakultet za menadžment je visokoškolska ustanova za obrazovanje i istraživanje u oblastima društvenih nauka i poslovnog menadžmenta.


1 23
Foto: Arhiv UPFM

Jedini smo fakultet za javno poslovanje u Sloveniji

Fakultet za menadžment je visokoškolska ustanova za obrazovanje i istraživanje u oblastima društvenih nauka i poslovnog menadžmenta. Osim edukacije i istraživanja, osnovne djelatnosti fakulteta su savjetovanje kompanija i drugih organizacija, izdavaštvo i organizacija međunarodnih konferencija.

Na Fakultetu za menadžment nudimo atraktivne studijske programe, nastavu i kvalitetno učenje. Fakultet nudi dodiplomske i postdiplomske studijske programe u oblasti upravljanja profitnim i neprofitnim organizacijama. Studijski programi su međunarodno uporedivi i podstiču mobilnost i fleksibilnost studenata. Dio studija se može završiti i na drugim visokoškolskim ustanovama, bilo u Sloveniji ili u inostranstvu.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Fakultet za menadžment nudi dva dodiplomska programa, jedan akademski i jedan stručni. Oba su povezana sa menadžmentom, poslovanjem i vodstvom. Oba programa su trogodišnji programi prvog ciklusa.

Budite dio naše priče i upišite se na jedan od dva bachelor programa koja se nude na UP Fakultet za menadžment.

11 2

Koji je pravi program za mene?

Akademski bachelor program za Menadžment

Ovaj studijski program je više orjentisan na teorijski dio i kombinuje znanje iz poslovanja i ekonomije.

Osobe koje diplomiraju su osposobljene za efikasno planiranje svog ličnog razvoja, kao i za planiranje i upravljanje kompanijama ili institucijama. Studenti se fokusiraju na istraživački i razvojni rad i dobro su pripremljeni za postdiplomske studije. Diplomci su kvalifikovani za obavljanje najzahtjevnijih stručnih poslova u industriji i javnoj upravi i zauzimaju odgovorne rukovodeće pozicije.

Zašto Akademski bachelor program za Menadžment?

Studiranje Menadžmenta daje ti znanje o tome kako firma posluje, omogućava vam da naučite o organizaciji i strategiji kompanije, pomaže vam da shvatite kako se kompanija razvija i na taj način vam daje razumijevanje društva u cjelini.

Omogućava unapređenje vaših vještina u radu sa i za ljude sa znanjem iz ekonomije, finansija, računovodstva, prava, komunikacija i marketinga i pomaže vam da razvijete poduzetnički način razmišljanja.

Ko odlučuje da studira Akademski bachelor program za Menadžment?

 • Studenti koji žele da budu sposobni da donose odluke i rješavaju probleme na operativnom nivou i u srednjem menadžmentu kompanije.
 • Studenti koji žele da steknu više stručnog znanja i prenesu ga u svijet poslovanja.
 • Studenti koji žele da unaprijede svoja znanja na master i doktorskim studijskim programima.
 • Studijski program se izvodi na slovenskom i engleskom jeziku.

Profesionalni bachelor program za Menadžment

Ovaj studijski program je osmišljen tako da odgovara trogodišnjim poslovnim programima u inostranstvu. Program je praktično orijentisan sa akcentom na primjenljiva znanja i vještine vezane za ekonomiju, poslovanje, pravo i organizacione nauke. Studenti druge godine moraju završiti praktičnu obuku u firmi u odabranoj kompaniji. Naši visokokvalifikovani diplomci obučeni su da zauzmu odgovorne pozicije srednjeg menadžmenta u kompanijama i institucijama.

Zašto Profesionalni bachelor program za Menadžment?

Studiranje menadžmenta daje vam znanja za razumijevanje teorija i koncepata, primjenu teorija u praksi u oblastima poslovnog planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole kompanija i drugih organizacija.

Studijski program ima za cilj da osposobi studente za kritičko razmišljanje i analitičko rješavanje problema, samostalnost, razvoj poslovanja i inovativnost.

Biće lakše razumjeti političko, društveno i kulturno okruženje u kojem posluju kompanije i organizacije u Sloveniji i inostranstvu.

Ko odlučuje da studira Profesionalni bachelor program Menadžment?

 • Učenici stručnih/tehničkih škola koji žele da nadograde svoje znanje preduzetničkim vještinama i u budućnosti pokrenu sopstveni biznis.
 • Studenti koji žele da rade u preduzećima, javnim ustanovama, porodičnim preduzećima, raznim profitnim i neprofitnim organizacijama.
 • Ovaj studijski program se izvodi samo na slovenskom jeziku.

Prednosti studiranja sa nama?

Male grupe omogućavaju lični kontakt i bliske veze između samih studenata i studenata i profesora.

Gosti sa prakse su redovni na predavanjima i tutorijalima. Svoja iskustva prenose studentima i tako povezuju naučenu teoriju sa realnim stanjem u privredi.

Međunarodna mobilnost omogućava studentima da provedu do 12 mjeseci u inostranstvu dok studiraju, stječući neprocjenjivo iskustvo za dalje studiranje i život općenito.

Iskustva naših studenata?

Akademski bachelor program za Menadžment:

– Sveukupne studije na Fakultetu za menadžment su dobro planirane i lijepo izvedene. Sjajni profesori koji se trude da predavanja budu zanimljiva i interaktivna. Program nam pruža duboko znanje o poslovanju i menadžmentu, i naravno, na najbolji način nas priprema za realno poslovno okruženje. Sretan sam i zadovoljan izborom svojih osnovnih studija, govori D. S. (Sjeverna Makedonija), student mentor, student akademskog studija menadžmenta.

Profesionalni bachelor program za Menadžment:

– Studij se organizuje tromjesečno, tako da je školska godina podijeljena na 4 dijela, što nas tjera da radimo redovno. Usuđujem se reći da svi studenti koji budu u toku sa svojim obavezama i aktivno učestvuju na predavanjima tokom cijelog tromjesečja prolaze kurs bez problema. Na ovaj način možete raditi uz studije, dodatno se obrazovati ili baviti svojim hobijima. Vijeće studenata organizira brojne aktivnosti koje su za studente besplatne, govori U. O. (Slovenija), diplomac Stručnog bachelor programa Menadžment i diplomac master programa Menadžment na UP FM.

gg 1

Neke korisne informacije o studijama za bachelor programe

Akademska godina počinje 1. oktobra i završava se 30. septembra. Akademska godina se sastoji od dva semestra – jesenskog i proljetnog semestra. Jesenji semestar traje od oktobra do sredine februara, a proletni od sredine februara do kraja juna. Svaki semestar je podijeljen u dva kvartala.

Nastava za dodiplomske programe se obično održava u jutarnjim satima.

Ispit za redovne studente obavlja se četiri puta godišnje – nakon svakog tromjesečja. Nastava i ispitivanje vanrednih studenata izvode se uzastopno za svaki od predmeta (predavanja su praćena ispitima).

Svake akademske godine planirana su tri ispitna roka (zima – kraj januara do kraja februara, proljeće – juni-juli, jesen – august-septembar).

222

Kako pronaći više informacija?

Više o studijskim programima možete pročitati na našoj web stranici ili posjetiti virtuelnu pijacu NA KOJI ĆEŠ FAKS?

 Kontakt

 • FB: @fmkoper
 • IG: @up.fm.koper
 • LinkedIN: @Faculty of management, University of Primorska
 • Youtube: Fakulteta za management Univerze na Primorskem
 • TikTok: management_upfm
 • E-mail: pr@fm-kp.si