Organizacija Internet Society raspisala je poziv za grantove u okviru svog “Community Grant” programa. Projektne ideje na temu korištenja i promovisanja pristupa internetu mogu dobiti podršku do 10.000 USD.


Organizacija “Internet Society” raspisala je poziv za grantove u okviru svog “Community Grant” programa. Projektne ideje na temu korištenja i promovisanja pristupa internetu mogu dobiti podršku do 10.000 USD.

Aplikanti moraju osigurati podršku iz drugih izvora u minimalnom iznosu od 25% od traženih sredstava. Apliciranje za grant zahtjeva registraciju na portalu Internet Society-ja.

Više informacija o postupku podnošenja prijave možete pronaći na ovom linku. Krajnji rok za predaju aplikacija je 30. septembar 2014. godine.

(yep.ba)STUDOMAT
STUDOMAT je najveća internet zajednica studenata i mladih u regionu osnovana 2012. godine, namijenjena studentima i mladima u potrazi za informacijama o studiju i dodatnoj edukaciji, stipendijama, studentskim poslovima, smještaju i ostalim temama koje su interesantne studentima i mladima.