Centar za poslovnu edukaciju

cpelogo.png
Kolodvorska 5
5 Kolodvorska Sarajevo Federacija Bosne i Hercegovine 71000 BA

Centar za poslovnu edukaciju je vodeći akreditovani centar za prijenos modernih i praktičnih znanja u domenu informacionih tehnologija, stranih jezika, dizajna i poslovnih vještina. Od osnivanja 2007. godine postali smo vodeća ustanova u BiH, sa poslovnicama u Sarajevu i Tuzli, te preko 8000 polaznika. To postižemo sa stručnim timom od preko 25 vrhunskih predavača potpuno posvećenih polaznicima. Nastavne planove i programe Centra za poslovnu edukaciju akreditovalo je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK. Ovlašteni smo TOEFL i Xpert test centar, te ÖSD partner centar.

Kao ustanova koja se profesionalno bavi formalnim i neformalnim programima, u obrazovne pakete koji potpuno zadovoljavaju narastajuće potrebe različitih kompanija, intergrisali smo tehnologiju, andragoške principe, metodologiju, kvalitetne kadrove, iskustva, specifične usluge i svjetski priznate programe.

Naš edukacijski proces kombinuje informatiku, engleski jezik, njemački jezik i njihovu primjenu u poduzetničkom i administrativnom okruženju, te su naši programi kreirani tako da vam pruže znanja koja su korisna i primjenjiva u stvarnom svijetu i svakodnevnom poslovanju. Dugogodišnje iskustvo u edukaciji je garancija da naši predavači znaju na interesantan način prenijeti svoje znanje. Centar za poslovnu edukaciju kombinira različite metode edukacije, od neophodnih teoretskih nastavnih cjelina, preko rada na praktičnim zadacima, do interaktivnih i diskusionih radionica, seminarskih radova, prezentacija i snalaženja u praktičnim problematičnim situacijama.

Certificiranje

Nastavne planove i programe Centra za poslovnu edukaciju akreditovalo je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK. CPE je jedna od rijetkih škola ovog tipa koja je udovoljila vrlo zahtjevnim standardima akreditacije. Polaznici naših kurseva pristupaju završnom ispitu slijedom kojeg dobivaju CPE certifikat o osposobljavanju. Izdavanje certifikata uključeno je u cijenu kurseva.

Kao ovlašteni TOEFL i Xpert test centar, te ÖSD partner centar, nudimo pripremne kurseve kao i testiranje za ove certifikate.

Nastava

Nastava se odvija u malim grupama od 8 do 12 polaznika, radnim danima od 16.30h do 22.00h, sa naglaskom na individualni pristup svakom polazniku, te interakciju između samih polaznika. Nakon svakog završenog kursa polaznici rade evaluaciju, koja nam omogućava uvid u naš rad i rezultate. Na osnovu ovih evaluacija konstantno vršimo unaprijeđenje, kako naših predavača, tako i opreme i uslova rada. Radni stolovi u učionici tvore krug, te na taj način omogućavaju veću interaktivnost u odnosu na klasičan školski raspored stolova.

Literatura

Svi naši programi su praćeni odgovarajućom originalnom literaturom i materijalima za učenje koje besplatno dobijaju i zadržavaju svi naši polaznici. Literatura je prilagođena svakom programu posebno i sadrži sve što je neophodno da napredovanje i usvajanje znanja bude što efikasnije, ali i da poslije završetka obuke omogući podsjećanje i unapređenje stečenog znanja. Za razliku od drugih škola, nećete dobiti fotokopiranu, već originalnu literaturu.

Centar za poslovnu edukaciju je do sada izdao ukupno četiri udžbenika za poslovno-informatičko osposobljavanje. Ovi udžbenici se koriste u nastavi Centra za poslovnu edukaciju, kao i u nastavi drugih škola. Također se mogu naći i u slobodnoj prodaji u bolje opremljenim knjižarama, te na http://www.knjiga.ba

CPE učionice u Tuzli 3 godine ago by Guest
CPE učionice u Tuzli 3 godine ago by Guest
CPE učionice u Tuzli 3 godine ago by Guest
CPE učionice u Tuzli 3 godine ago by Guest
CPE učionice u Tuzli 3 godine ago by Guest
CPE učionice u Tuzli 3 godine ago by Guest
CPE učionice u Tuzli 3 godine ago by Guest
CPE učionice u Tuzli 3 godine ago by Guest
cpelogo.png 3 godine ago
Showing 9 results
Želite dodati sadržaj? Želite dodati Vaš objekat, instituciju ili organizaciju? To možete brzo i jednostavno uraditi pomoću kontakt forme. Ukoliko ste uočili grešku kontaktirajte nas putem e-maila info@studomat.ba.