Univerzitet u Sarajevu

Sarajevo je upisano na mapu akademskih centara u ovom dijelu Evrope Gazi Husrevbegovom vakufnamom iz 1537. godine. Gazi Husrevbegova biblioteka, u svojstvu pridružene članice, najstarija je institucija u okviru Univerziteta u Sarajevu. Nakon zamjene osmanske uprave austro-ugarskom, osnovane su Šerijatska sudačka škola 1887. godine, Zemaljski muzej 1888. godine, Vrhbosanska katolička bogoslovija 1890. godine. Sarajevsko-reljevska pravoslavna bogoslovija je 1892. godine uzdignuta na stepen visoke škole. Zemaljski muzej je danas pridružena, a Katolički bogoslovni fakultet punopravna članica Univerziteta u Sarajevu.

Zmaja od Bosne 8 (Kampus Univerziteta u Sarajevu), Sarajevo
Showing 1 - 12 of 26 results

Želite prijaviti grešku ili dodati sadržaj?

Ukoliko ste uočili grešku kontaktirajte nas putem e-maila info@studomat.ba. Želite dodati Vaš objekat, instituciju ili organizaciju? To možete brzo i jednostavno uraditi pomoću kontakt forme.

Šta je Infocentar Premium?

Premium opcija omogućava bolju vidljivost prilikom pretraživanja Infocentra, više opcija prilikom ubacivanja vašeg sadržaja kao i istaknuto mjesto u rubrikama Infocentra. Ukoliko želite da vaš objekat ili uslugu predstavite što većem broju studenata kontaktirajte nas na e-mail marketing@studomat.ba.

 
X