Hoće li studenti u FBiH i dalje imati pravo na zajmove?

U narednih 60 dana Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će preuzeti poslove Fonda za studentske zajmove FBiH, jer je Vlada Federacije BiH ocijenila da Fond posljednjih godina sve manje ostvaruje cilj i svrhu zbog koje je osnovan 2006. godine.


finance 1599603596

Iz Federalne vlade navode da se podrška studentima svela na gotovo klasično kreditiranje i da Fond nije osigurao drugu vrsta prihoda.

U Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke smo zatražili pojašnjenje šta njihovo preuzimanje Fonda znači za studente.

U 2010. godini je bilo 699 zajmova, a 2012. samo 22 zajma

– Preuzimanjem poslova Fonda studentima bi i dalje trebao biti dostupan novac Fonda, pa, čak, i uvećen, naprimjer od materijalnih i drugih troškove rada Upravnog odbora Fonda. Poslove Upravnog odbora će preuzeti Sektor za visoko obrazovanje, odnosno službenici Ministarstva u okviru redovnih poslova s ciljem dalje finansijske podrške studentima u Federaciji BiH. navode iz Ministarstva.

Upitali smo šta je bila svrha Fonda i na koji način je Fond sve ove godine pomagao studentima.

– Cilj osnivanja ovog Fonda bio je podsticanje osiguranja novca, podrška i omogućavanje studiranja studentima na univerzitetima u Federaciji Bosne i Hercegovine. U periodu od 2010. do 2019. godine dodijeljen je 2.171 studentski zajam, najviše u 2010. godini, 699 zajmova, a najmanje u 2012. godini 22 studentska zajma, ili prosječno oko 217 studentskih zajmova godišnje. Najveći dio korisnika studentskih zajmovi su najbolji studenti koji su zahvaljujući ocjenama bili i oslobođeni obaveze povrata studentskih zajmova. kažu u Ministarstvu.

Podsjećaju da je odlukom o osnivanju Fonda iz 2006.godine bilo utvrđeno da će se novac, između ostalog, osigurati u Budžetu Federacije BiH, a mogao je i iz drugih izvora.

– No, transferi su iz godine u godinu umanjivani, te su s 1.000.000,00 KM u 2010. godini, u 2011. iznosili 490.000,00 KM, u 2012. – 0,00 KM, 2013. – 441.000,00 KM, a od 2013. do 2016. godine po 300,000,00 KM. U 2019. godini transfer Fondu za studentske zajmove iznosio je 220.000,00 KM. Isti iznos bio je predviđen i za ovu godinu, ali je rebalansom budžeta ukinut, s obzirom na to da je Ministarstvu obrazovanja i nauke ovim rebalansom novac za finansiranje projekata iz oblasti obrazovanja i nauke umanjen za 3.000.000,00 KM. Novac od povrata ranije dodijeljenih studentskih zajmova također je korišten za dodjelu novih studentskih zajmova, objašnjavaju u Ministarstvu.

Studentski krediti su iznosili 2.500 KM, a javnim pozivima je utvrđivano i oslobađanje obaveza povrata dodijeljenih studentskih zajmova u cijelosti ili djelomično, u skladu s postignutim rezultatima studenta koji je korisnik studentskog zajma, piše Faktor.ba.

Pojašnjenja radi, studentski zajmovi su beskamatna namjenska sredstva za pokrivanje osnovnih troškova studiranja na priznatim visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH, s obavezom vraćanja po prestanku ili završetku studija u roku. Ili na način koji je određen Ugovorom o dodjeli studentskog zajma između Fonda za studentske zajmove FBiH, odnosno poslovne banke Fonda, i studenta-korisnika studentskog zajma.

Ne znam studente koji su koristili zajmove

– Vlada Federacije BiH donijela je zaključak da će poslove Fonda za studentske zajmove FBiH preuzeti Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Zadužen je Upravni odbor Fonda da, bez odlaganja, pripremi potrebne akte i provede sve aktivnosti potrebne za prestanak rada, a Ministarstvo da izvrši sve radnje radi preuzimanja ovih poslova. Svi ovi poslovi planirano je da se okončaju u idućih 60 dana, kazali su nam u Ministarstvu.

Pričali smo i sa Harisom Ibrahimbegovićem, predsjednikom Unije studenata Univerziteta u Zenici, koji nam je kazao kako nije upoznat sa radom Fonda za studentske zajmove FBiH.

– Nisam nikada konkurisao za takvu vrstu zajma, student sam treće godine, niti znam ijednog studenta koji je koristio zajam Fonda. Predsjednik sam Unije od 1. januara ove godine, ne znam je li se do tada šta dešavalo. Zbog koronavirusa je povučeno dosta projekata, nismo imali ni saradnju, komunikaciju među studentima kao što je bilo prije. Rad Fonda nije bio promovisan jer da jeste, znali bismo za njega, rekao nam je Ibrahimbegović.

Upitan da li u Uniji imaju predstavu kako bi trebalo da izgledaju fondovi čiji bi primarni cilj bila pomoć studentima, Ibrahimbegović kaže da nikada nisu razgovarali o tome.

– Imalo smo neke svoje načine, nalazili finansiranje, nismo nikada razgovarali o tome, mada se može otvoriti ta tema.