HNK: Otvoren konkurs za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentske domove za akademsku 2016/17. godinu

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK raspisalo je Konkurs za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentske domove redovnim studentima prvog i drugog ciklusa visokog obrazovanja s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona za akademsku 2016/2017. godinu.


Ministarstvo obrazovanja nauke kulture i sporta HNK HNŽ

Uslovi za apliciranje na konkurs za dodjelu stipendije i subvencije smještaja su sljedeći:

 • status redovnog studenta
 • državljanstvo BiH
 • stalno prebivalište studenta i roditeljā u HNK najmanje godinu dana prije raspisivanja konkursa, što potvrđuju potvrdama o prebivalištu koje nisu starije od šest mjeseci,
 • da nisu stariji od 21 godinu kada upisuju prvu godinu studija
 • da nemaju bespovratnu finansijsku pomoć Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK (u daljnjem tekstu: Ministarstva) ili drugog davaoca (iz sredstava budžeta i vanbudžetskih fondova bilo kojeg nivoa vlasti u BiH, javnih preduzeća ili javnih ustanova)
 • da nemaju subvencioniran smještaj u studentskom domu
 • da ne studiraju u inostranstvu ako takav studij na maternjem jeziku postoji u Bosni i Hercegovini
 • da tokom studija nisu obnovili više od jedne godine, s tim da to ne može biti godina u kojoj konkurišu za stipendiju ili subvenciju smještaja.

Pravo učestvovanja na konkursu za subvenciju smještaja imaju studenti koji ispunjavaju iznad navedene uslove, a korisnici su usluga studentskih centara (domova) u FBiH, čije je prebivalište izvan područja jedinice lokalne samouprave na kojoj se nalazi studentski dom.

Kriteriji za dodjelu stipendije/subvencije smještaja su sljedeći:

 • opći uspjeh iz srednje škole (za studente prve godine)
 • prosjek ocjena svih položenih ispita (za studente ostalih godina)
 • deficitarnost zanimanja (Odlukom utvrđuje Ministarstvo)
 • dobivene nagrade (prethodna akademska godina)
 • osvojena mjesta na takmičenjima relevantnim za studij (prethodna akademska godina) (f) sudjelovanje u odobrenim projektima, stručnim i naučnim (prethodna akademska godina)
 • objavljeni radovi i knjige relevantne za studij (prethodna akademska godina) (h) socijalni status (dokaz mjerodavne službe)
 • ostalo.

Od bodovanja po kriterijima iz prethodne tačke izuzimaju se:

 • studenti prve godine studija koji su u školskoj 2015./2016. godini proglašeni za đaka generacije u nekoj od srednjih škola na području HNK
 • studenti sa prosječnom ocjenom studija 10,00 ili 5,00.

Prijave na konkurs podnose se na prijavnom obrascu koji se može preuzeti u prostorijama Ministarstva ili na službenoj stranici Vlade HNK (www.vlada-hnz-k.ba) i na web stranici Ministarstva (www.monkshnk.gov.ba).

Uz popunjenu prijavu priložiti dokumentaciju kojom se potvrđuju činjenice definisane od tačke II. do tačke V. Konkursa.

Dokumenti moraju biti originali, ili ovjerene kopije (popis dokumenata je naveden u prilogu Prijave na konkurs).

Odluka o visini stipendije i broju stipendista u akademskoj 2016./2017. godini te Odluka o broju studenata kojima će biti subvencioniran smještaj u studentski dom, mjesečni iznos subvencije i način isplate, donijet će se naknadno.

Bodovna lista bit će objavljena u roku od 30 dana od dana zatvaranja konkursa na oglasnoj tabli Ministarstva, te na službenoj stranici Vlade HNK i Ministarstva.

U roku od 5 dana od dana objave liste studenti mogu uložiti prigovor ministru.

Nakon rješavanja prigovora, ministar donosi Odluku o studentima sa kojima će zaključiti Ugovor o stipendiranju, te Odluku o studentima koji su ostvarili pravo na subvenciju smještaja u studentski dom u akademskoj 2016./2017. godini.

Prijave za stipendiju i subvenciju smještaja sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave konkursa, putem pošte na adresu:

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK
Stjepana Radića 3/III, 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Za konkurs za dodjelu stipendija i subvencija smještaja“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

NAPOMENE:

 • Ostvarivanje prava na subvenciju smještaja isključuje pravo na stipendiju i obrnuto.
 • Iz istog zajedničkog domaćinstva samo jedan student može biti korisnik stipendije ili subvencije smještaja.
 • Student nema pravo na stipendiju ili subvenciju smještaja ukoliko koristi stipendiju drugog stipenditora.

Prilozi:

(STUDOMAT.ba)