HNK: Konkurs za dodjelu stipendija za akademsku 2020/2021. godinu

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, raspisuje konkurs za dodjelu stipendija.


Graduation hat with blue tassel on top of glass jar or piggy bank filled with coins on modern city background with copy space. Saving money for education or scholarship concepts

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, raspisuje konkurs za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentske domove redovnim studentima s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona u akademskoj 2020./2021. godini.

Advertisements

Student se prijavljuje za dodjelu stipendije/subvencije smještaja za maksimalno dvije od četiri grupe, kako slijedi:

 • I grupa – Stipendije za studente deficitarnih zanimanja,
 • II grupa – Stipendije na osnovu uspjeha u učenju,
 • III grupa – Stipendije za studenta – dijete pripadnika boračke populacije i
 • IV grupa – Stipendije u statusu socijalno ugroženih osoba.

Pravo učešća na Konkursu za dodjelu stipendije i subvencije smještaja ima student koji ispunjava sljedeće uslove:

Advertisements
 • da ima status redovnog studenta; (dokaz: potvrda fakulteta o statusu redovnog studenta),
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine; (dokaz: uvjerenje o državljanstvu),
 • da student i roditelji imaju stalno prebivalište na području HNK najmanje godinu dana prije raspisivanja konkursa; (dokaz: prebivalište za studenta i roditelje koje nije starije od šest mjeseci),
 • da nije stariji od 21 godinu kada upisuje prvu godinu studija; (dokaz: potvrda fakulteta s naznačenom godinom upisa na studij),
 • da nema bespovratnu finansijsku pomoć Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK (u daljnjem tekstu: Ministarstva), ili drugog davaoca (iz sredstava budžeta i vanbudžetskih fondova bilo kog nivoa vlasti u BiH, javnih preduzeća, ili javnih ustanova); (dokaz: ovjerena izjava )
 • da već nema subvencioniran smještaj u studentskom domu; (dokaz: ovjerena izjava),
 • da ne studira u inostranstvu ako takav studij, na materinjem jeziku, postoji u Bosni i Hercegovini,
 • da tokom studija nije obnovio više od jedne godine, s tim da to ne može biti godina u kojoj konkuriše za dodjelu stipendije, ili subvencije smještaja; (dokaz: potvrda fakulteta),
 • da student studira na javnoj visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini.

Kandidat je obavezan prijaviti se putem on-line obrasca na internet stranici Ministarstva (http://stipendije.monkshnk.gov.ba/) kojeg, nakon popunjavanja, treba isprintati, potpisati i dostaviti zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom.

Prijavni se obrazac, zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom, dostavlja u roku od osam (8) dana od dana objave Konkursa (objavljen 15.12.2020), na protokol Ministarstva u vremenu od 11 do 14 sati, ili putem pošte.

Više informacija o načinu prijave kao i prijavne obrasce pogledajte na zvaničnoj web stranici klikom ovdje.