Hema Foundation: Konkurs za dodjelu stipendija studentima u akademskoj 2015/16. godini

Hema Foundation objavila je konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima iz Bosne i Hercegovine.


Stipendije će biti dodijeljene studentima druge godine studija koji su školske 2015/2016. godine redovno upisali treću godinu studija ili prvu godinu master studija u Sarajevu, i to:

Advertisements
 • Ekonomskog fakulteta
 • Pravnog fakulteta
 • Fakulteta političkih nauka; Odsjek: Žurnalistika
 • Muzičke akademije

Svaki student morat će ispunjavati sljedeće uvjete:

 • državljanin Bosne i Hercegovine;
 • redovno upisani studenti/kinje treće godine dodiplomskog studija ili prve godine master studija u tekućoj  školskoj godini;
 • prosjek ocjena 8;
 • ne primaju stipendiju ni po kojoj drugoj osnovi.

Uz prijavu za ostvarivanje prava na stipendiju student treba priložiti i sljedeće dokumente:

 • ličnu/osobnu iskaznicu;
 • cv;
 • kopija ovjerenog semestra sa položenim ispitima;
 • kućnu listu;
 • potvrde o primanjima članova porodičnog domaćinstva navedene u kućnoj listi (potvrda o ostvarenoj prosječnoj plati za prethodna 3 mjeseca uključujući i topli obrok, kopija čeka od penzije, kopija čeka o primanju invalidnine, kopija čeka za primanje dječijeg dodatka ili primanja po bilo kojem drugom osnovu)
 • potvrdu o smrti-pogibiji člana porodice (otac ili majka)
 • za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva potvrda o nezaposlenosti  izdata od nadležne institucije – biroa za zapošljavanje.

Konkurs ostaje otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do 15.10.2015. godine.

Uz prijavu na konkurs dostaviti i sva potrebna dokumenta.

Advertisements

Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa priloženom dokumentima slati na adresu:

Hema Foundation
Radnička 18
71 000 Sarajevo

Dodatne informacije na telefon:033/971-555 ; fax: 033/225-099 ; e-mail: info@hemafoundation.ba.

(STUDOMAT.ba)