HEA BiH: Radni sastanak sa predstavnicima visokoškolskih ustanova

U organizaciji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH održane su konsultacije sa predstavnicima visokoškolskih ustanova o prednacrtu Odluke o izmjenama i dopunama kriterija za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.


U organizaciji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH održane su konsultacije sa predstavnicima visokoškolskih ustanova o prednacrtu Odluke o izmjenama i dopunama kriterija za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.

hea bih radni sastanakPrednacrt dokumenta ranije je upućen u javne konsultacije nakon kojih je HEA BiH na osnovu pristiglih komentara i zahtjeva visokoškolskih ustanova upriličila i dodatne konsultacije, saopšteno je iz Agencije.

Otvarajući radni sastanak direktor Agencije dr. sc Husein Nanić istakao je da se razlozi za donošenje izmjena i dopuna kriterija za akreditaciju visokoškolskih ustanova nalaze u potrebi za utvrđivanjem jasnih, transparentnih i pristupačnih kriterija za akreditaciju studijskh programa, te studijskih programa za učenje na daljinu. Želja Agencije je da kroz široke konsultacije dobijemo najkvalitetniji mogući dokument, a u tome nam je od ključnog značaja učešće visokoškolskih ustanova, zaključio je Nanić.

Predloženim dokumentom utvrđeno je sedam kriterija za akreditaciju studijskih programa i to:

 • Obrazovni  ciljevi i ishodi učenja
 • Nastavni plan i program (kurikulum)
 • Ljudski resursi
 • Studenti
 • Fizički resursi
 • Unutrašnje osiguranje kvaliteta
 • Postignuti rezultati

Uz svaki od navedenih kriterija propisani su indikatori koji treba da utvrde ispunjenost svakog kriterija. Takođe su definisana četiri kriterija za akreditaciju studijskih programa za učenje na daljinu:

 • Institucionalni kapaciteti
 • Studijski program
 • Ljudski resursi
 • Fizički resursi

I za ove kriterije navedeni su indikatori na osnovu kojih se utvrđuje ispunjenost svakog kriterija. Nakon završenih konsultacija, radna grupa Agencije analiziraće dobijene komentare i sugestije i ugraditi ih u tekst dokumenta i pripremiti za dalju proceduru, saopšteno je iz Agencije.

(STUDOMAT.ba)