HEA BiH: Predsjedništvo BIH odobrilo Ugovor sa ENQA-om

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 24. redovnoj sjednici, održanoj 05.05.2016.godine, odobrilo je zaključivanje Ugovora o provođenju eksternog pregleda Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, a koji koordinira Evropska asocijacija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju.


hea bih logo cover

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) BiH 29. januara podnijela je zahtjev za prijem u punopravno članstvo u Evropskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA).

U zahtjevu upućenom Odboru ENQA-e navodi se da je Agencija formirala Tim za izradu samoevaluacionog izvještaja koji čine zaposleni u Agenciji te je utvrdila plan i dinamiku daljih aktivnosti uključujući termine podnošenja Izvještaja Agencije kao i posjete panela međunarodnih eksperata.

Agencija je podnijela zahtjev i za izlistavanje u Evropskom registru za osiguranje kvaliteta (EQAR).

Predaja samoevaluacionog izvještaja Agencije planirana je, najkasnije do februara slijedeće godine, a posjeta panela ENQA-e Agenciji u aprilu ili maju 2017. godine, saopšteno je iz Agencije za razvoj visokog obrazovanja
i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovina.

(STUDOMAT.ba)