HEA BiH: Imenovana Komisija stručnjaka za akreditaciju Univerziteta u Bihaću

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine imenovala je Komisiju domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolske ustanove Univerziteta u Bihaću.


Foto: ABC.ba
Foto: ABC.ba

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine imenovala je Komisiju domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolske ustanove Univerziteta u Bihaću.

Komisija je imenovana na osnovu prijedloga nadležne obrazovne vlasti, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona.

Imenovana komisija ima pet članova od kojih su dva iz kategorije predstavnika akademske zajednice, jedan predstavnik privrede i prakse, međunarodni stručnjak i student.

Svi stručnjaci su predloženi, odnosno imenovani sa Liste stručnjaka Agencije, utvrđene u skladu sa članom 49. Okvirnog zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, saopšeno je iz Agencije.

Prilog: Komisija stručnjaka, Univerzitet u Bihaću

(STUDOMAT.ba)