Hana Hadžiavdagić učestvovala na panelu na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu

Da li influenseri trebaju držati predavanja na fakultetima?