Grad Prijedor dodjeljuje 90 stipendija učenicima i studentima za akademsku 2016/17. godinu

Grad Prijedor raspisao je konkurs za dodjelu 90 novih stipendija za školsku 2016/17. godinu.


Načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti LJiljana Babić potvrdila je da je riječ o 30 stipendija za redovne studente prvog ciklusa studija i 60 stipendija za učenike srednjih škola.

Advertisements

– Mi imamo i 280 učenika i studenata koje nastavljamo da stipendiramo u ovoj godini, koji su za to ispunili uslove tako da je to veliki broj učenika i studenata koji će se stipendirati sa te budžetske stavke koja je za 2016. godinu iznosila 350 000 KM, istakla je Babićeva.

Ona je dodala da su i ove godine urađene sve pripremne radnje, a to je konsultovanje privrednog sektora , kao i dostavljanje podataka Fonda za zapošljavanje o deficitarnim kadrovima i da je prema tome raspisan konkurs za studente.

Konkurs će biti otvoren 21 dan od dana objavljivanja.

Stipendije grada Prijedora dodjeljuju se redovnim studentima druge i viših godina studija i učenicima drugog i viših razreda srednje škole.

Studenti prve godine, studenti apsolventi i učenici prvog razreda srednje škole nisu obuhvaćeni ovim konkursom.

Studentska stipendija je 120, a učenička 70 KM.

Integralni tekst konkursa možete pročitati u nastavku.

Na osnovu člana 72.stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS” broj:101/04, 42/05,118/05 i 98/13), člana 77. Statuta grada Prijedor (“Službeni glasnik grada Prijedora” broj: 5/15) i Zaključka broj: 02-67-63/16 od 02.11.2016. godine, Gradonačelnik Prijedora, r a s p i s u j e:

Javni konkurs
za dodjelu stipendija grada Prijedora za školsku 2016/2017 godinu

I

Gradonačelnik grada Prijedor, dodjeljuje 30 stipendija za redovne studente prvog ciklusa studija i 60 stipendija za redovne učenike srednjih škola, koji se školuju na sljedećim visokoškolskim ustanovama-fakultetima i srednjim školama:

FAKULTETI:

 • Prirodno-matematički fakultet – smjer – 4 stipendija
  Prirodno-matematički fakultet – smjer – 4 stipendija
  Prirodno matematički fakultet-smjer-tehničko vasp. i informatika – 2 stipendije
  UKUPNO – 6 stipendija
 • Arhitektonsko-građevinski fakultet-smjer arhitektura – 2 stipendije
  Arhitektonsko-građevinski fakultet-smjer građevinarstvo – 2 stipendije
  UKUPNO – 4 stipendije
 • Mašinski fakultet – 2 stipendije
  Elektrotehnički fakultet – 2 stipendije
  Fakultet informacionih tehnologija – 2 stipendije
  Saobraćajni fakultet – 1 stipendije
  Rudarski fakultet – 2 stipendije
  Tehnološki fakultet – 2 stipendije
  UKUPNO – 11 stipendija
 • Medicinski fakultet – opšti smjer – 2 stipendije
  Defektološki fakultet – 2 stipendije
  UKUPNO – 4 stipendije
 • Pravni fakultet – 2 stipendije
  Ekonomski fakultet – 2 stipendije
  Filološki fakultet-smjer njemački jezik – 1 stipendija
  UKUPNO – 5 stipendija

UKUPNO – 30 stipendija

Advertisements

SREDNjE ŠKOLE:

 • Gimnazija – 10 stipendija
  Ugostiteljsko-ekonomska škola – 10 stipendija
  Mašinska škola – 10 stipendija
  Elektrotehnička škola – 10 stipendija
  Srednjoškolski centar – 10 stipendija
  Poljoprivredno-prehrambena škola – 10 stipendija

UKUPNO – 60 stipendija

II

Stipendije grada Prijedor,dodjeljuju se redovnim studentima druge i viših godina studija i učenicima drugog i višeg razreda srednje škole, koji imaju državljanstvo BiH i stalno mjesto prebivališta na teritoriji grada Prijedor.
Studenti prve godine, studenti apsolventi i učenici prvog razreda srednje škole, nisu obuhvaćeni ovim konkursom.

III

Kandidati koji se se javljaju na konkurs, uz prijavu su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju (u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji):

 • uvjerenje o državljanstvu BiH,
 • potvrda CIPS-a o prebivalištu,
 • uvjerenje o redovnom upisu godine studija/ razreda srednje škole,
 • uvjerenje o položenim ispitima za studente,
 • svjedočanstva o završenim razredima srednje škole za učenike,
 • kućna lista,
 • uvjerenje o ličnim primanjima u zadnjih šest mjeseci za zaposlene članove zajedničkog domaćinstva ,
 • potvrda Zavoda za zapošljavanje-filijala Prijedor za nezaposlene članove zajedničkog domaćinstva,
 • rješenje boračke uprave o porodičnoj ili ličnoj invalidnini za članove porodica poginulih boraca i RVI od I do IV kategorije,
 • rješenje/uvjerenje Centra za socijalni rad-Prijedor o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite.

IV

Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti putem pošte na adresu: Grad Prijedor, Gradska uprava, Odjeljenje za društvene djelatnosti, 79101 Prijedor, Trg Oslobođenja br.1 ili neposrednom predajom na prijemnom šalteru grada Prijedor.

Javni konkurs biće objavljen u nedeljnom lokalnom listu „Kozarski vjesnik“ i na internet stranici grada Prijedora www.prijedorgrad.org

Rok za podnošenje prijava je 21 dan, računajući od dana zadnjeg objavljivanja javnog konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave, neće se uzimati u razmatranje.

GRADONAČELNIK
Marko Pavić

(STUDOMAT.ba)