Grad Derventa: Raspisan Konkurs za stipendisanje studenata i nadarenih učenika srednjih škola

Gradonačelnik grada Derventa raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima javnih visokoškolskih ustanova i nadarenim učenicima srednjih škola.


coins and a calculator expensive education and low scholarship
Foto: Envato

Prvi član

Grad Derventa dodjeljuje nove stipendije, redovnim studentima prvog ciklusa u javnim visokoškolskim ustanovama i nadarenim učenicima srednjih škola, sljedeće vrste stipendija:

 1. Stipendije redovnim studentima po prvi put upisanim u prvu i više godine studija na prvom ciklusu studija,
 2.  Stipendije redovnim studentima po prvi put upisanim u prvu i više godine studija, ako su djeca poginulih i nestalih boraca i civilnih žrtava rata, djeca bez oba roditelja, djeca iz socijalno ugroženih porodica i djeca sa invaliditetom,
 3. Stipendije nadarenim učenicima srednjih škola,
 4. Stipendije redovnim učenicima srednjih škola, ako su djeca bez oba roditelja.
 5. Stipendije redovnim učenicima srednjih škola, iz socijalno ugrožene kategorije stanovništva.

Student, ili učenik, može podnijeti prijavu samo za jednu vrstu stipendije.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Drugi član

Za dodjelu stipendije iz prethodnog člana mogu konkurisati studenti i učenici koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

 • da su državljani RS-a/Bosne i Hercegovine,
 • da imaju prebivalište na području grada Derventa u neprekidnom trajanju dužem od dvije godine, prije podnošenja prijave na konkurs,
 •  studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama koje se finansiraju iz budžeta,
 • da studenti završne godine na prvom ciklusu studija nisu stariji od 26 godina života, osim studenata studija koji traju pet ili šest godina, koji ne mogu biti stariji od 28 godina života,
 • da učenici pohađaju nastavu u srednjim školama u Derventi, osim ako se školuju za zanimanja/struke koja su aktom gradonačelnika, iz člana 5. stav 2. ovog Pravilnika, utvrđena kao deficitarna, a takva zanimanja nisu zastupljena u srednjim školama u Derventi,
 • da su redovni studenti, odnosno učenici,
 • da student nije obnovio više od jedne godine studiranja na upisanoj javnoj visokoškolskoj ustanovi,
 • da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.

Studentima koji studiraju na fakultetima čije je sjedište u Derventi, stipendija se neće dodjeljivati.

Treći član

Uz prijavu na Konkurs (obrazac prijave se može preuzeti u šalter sali grada Derventa i na web stranici https://derventa.ba/category/konkursi-i-oglasi/) svi zainteresovani studenti i učenici obavezni su dostaviti sljedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

 •  Potvrdu da je redovan student/učenik,
 •  Uvjerenje o položenim ispitima sa svih godina studija sa prosječnom ocjenom studiranja, a učenici srednjih škola kopiju svjedočanstava i kopiju diploma o osvojenim mjestima na takmičenjima u srednjoj školi,
 •  Potvrdu da student nije obnovio više od jedne godine studiranja na upisanoj javnoj visokoškolskoj ustanovi,
 •  Studenti I godine studija potvrdu o položenom prijemnom ispitu sa brojem ukupno ostvarenih bodova,
 •  Kopiju prve strane indeksa (sa slikom i dosije br.),
 •  Uvjerenje o prebivalištu (obrazac PB4A),
 •  Kopiju lične karte,
 •  Kućnu listu članova porodičnog domaćinstva,
 •  Potvrdu o statusu porodice (porodica poginulog i nestalog borca VRS, civilne žrtve rata, RVI VRS I–IV kategorije, porodica borca I i II kategorije, socijalno ugrožena porodica), Rješenje o kategorizaciji studenta od Pvostepene komisije Centra za socijalni rad,
 •  Potvrdu o primanjima roditelja, kao i ostalih članova domaćinstva upisanih u kućnu listu, odnosno nezaposlenosti roditelja i ostalih članova (potvrda sa Biroa, a za one koji nisu na evidenciji biroa, ovjerenu izjavu), odnosno o primanju socijalne pomoći,
 •  Izjavu da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja, a za učenike, izjava roditelja/staratelja,
 •  Izvod iz matične knjige umrlih, za studente/učenike bez jednog ili oba roditelja
 •  Kopiju tekućeg računa i računa banke kod koje je račun otvoren.

Četvrti član

Bodovanje prijavljenih kandidata na konkurs Komisija za dodjelu stipendija provodiće po sljedećim kriterijumima:

1. Godina studija:

 • I…………………………………………………………………0 bodova
 • II ……………………………………………….….2 boda
 • III ………………………………………………….4 boda
 • IV..…………………………………………………6 bodova
 • V..………………………………………………….8 bodova
 • VI i apsolventi ……………………………..……10 bodova

2. Uspjeh tokom studiranja

 •  Prosjek ocjena na fakultetu………………..…….H 5

3. Status porodice

 •  Djeca ratnih vojnih invalida
  * I i II kategorije invalidnosti …………….….5 bodova
  * III i IV kategorije invalidnosti …..…….…..3 boda
 •  Djeca boraca I i II kategorije……………….…..2 boda
 •  Djeca bez roditelja ………………………………5 bodova
 •  Oba roditelja na birou……………………………..4 boda
 •  Jedan roditelj na birou………………………….2 boda
 •  student iz porodice sa troje i više djece………1 bod

4. Mjesečna primanja po članu domaćinstva

 •  bez prihoda………………….……………………………………..……12 bodova
 •  prihod do 99,99 KM……………………………….………..……….10 bodova
 •  prihod od 100,00 do 159,99 KM………………………………..….8 bodova
 •  prihod od 160,00 do 219,99 KM …..……………………………….6 bodova
 •  prihod od 220,00 do 279,99 KM ………………………………….4 boda
 •  prihod od 280,00 do 339,99 KM…………………………………………….2 boda
 •  prihod od 340,00 do 499,99 KM…………………………………………….1 bod
 •  prihod od 500,00 KM i više ………………………………………………..0 bodova

Ukoliko dva, ili više kandidata, imaju isti broj bodova, prednost ima kandidat koji ima veći prosjek ocjena, koji će se računati na dvije decimale.

Za nadarene učenike srednjih škola
Prijedlog rukovodstva škole na zahtjev, pisanim putem, Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, a po zaprimljenim prijavama na konkurs.

Peti član

Prijave sa potrebnim dokumentima predaju se u šalter salu gradske uprave, ili šalju poštom na adresu: Gradska uprava grad Derventa, Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, Trg oslobođenja br.3, 74400 Derventa sa naznakom „Za stipendiju“.

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave, neće se uzimati u razmatranje.

Šesti član

Konkurs će biti objavljen u „Derventskom listu“, na oglasnoj tabli gradske uprave Grada Derventa i na veb stranici https://derventa.ba/category/konkursi-i-oglasi/

Sedmi član

Konkurs ostaje otvoren od 26.12.2022.godine do 20.01.2023. godine.

Osmi član

Nakon utvrđivanja konačne liste studenata i učenika kojima se odobrava stipendija za školsku 2022/2023. godinu, a koja će biti objavljena u „Derventskom listu“, na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Derventa i na veb stranici: www.derventa.ba, Gradonačelnik će sa istim zaključiti ugovor, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije, prenosi derventacafe.com.

Deveti član

Za eventualna pitanja i nejasnoće zainteresovani se mogu obratiti u kancelariju broj 7 u zgradi Gradske uprave, prizemlje, ili kontakt telefon, 053/315-165.