PFSA: Ustavno pravo I

Podforum studenata druge godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Har3
Posts: 94
Joined: Sun Apr 19, 2009 5:13 pm

PFSA: Ustavno pravo I

Post by Har3 »

Joj, da sam znao za ovaj sajt prije, gdje bi mi kraj bio hahaha  :f010:

Daj reci te mi, je l ko polozio ovo, valja l' ova skripta iz skriptarnice? Je l ko ucio po njoj i ostale savjete. Hvala.  :)
Last edited by Har3 on Sat Aug 18, 2012 9:54 pm, edited 1 time in total.

Dama Pikova
Posts: 2148
Joined: Sun Feb 22, 2009 12:19 am

Odg: Ustavno pravo I i II

Post by Dama Pikova »

moja preporuka je knjiga i to staro izdanje, bez obzira sto prof kaze da trazi knjigu iz 2006. zapravo on ne pita po toj knjizi.
zbavi ona pitanja, knjigu iz '98. ili '95. tako to neko staro izdanje i zagrij stolicu  :p031:
ustavno je zapravo izuzetno lagano za poloziti, samo je opsirno pa svi teze odlaganju do oktobra...

Leki
Posts: 77
Joined: Fri May 29, 2009 4:40 pm

Odg: Ustavno pravo I i II

Post by Leki »

Pozz, ima li ko mozda onu listu pitanja po glavama iz ustavnog? :D

Dama Pikova
Posts: 2148
Joined: Sun Feb 22, 2009 12:19 am

Odg: Ustavno pravo I i II

Post by Dama Pikova »

PRVA GLAVA

1.   Predmet ustavnog prava
2.   Metode ustavnog prava
3.   Sadržaj ustavnog prava
4.   Odnos ustavnog prava i drugih grana pravnog sistema
5.   Izvori ustavnog prava
6.   Pojam ustava · materijalni i formalni ustav
7.   Pisani i nepisani ustav
8.   Dioba ustava u formalnom smislu prema načinu donošenja
9.   Kruti i mekani ustav
10.  Razlozi krutosti ustava
11.   Stepenovanje krutosti ustava
12.   Načini mijenjanja (revizijski sistem) krutog ustava
13.   Struktura i temeljna obilježja sadržaja ustava

DRUGA GLAVA  


1. Ustav  ustavna vladvina
2.   Dioba ustava prema Carlu Loeweinsteinu
3.   Konstitucionalizam
4.   Prijelazno razdoblje: Konfederacija
5.   Izvori britanskog ustavnog prava
6.   Ustavnost u Francuskoj
7. Baršunaste revolucije u Srednjoj i Istočnoj Evropi.
8.   Sporazum Cvetković-Maček
9.   Sporazum Tito-Subašić
10.  Odluke II zasjedanja AVNOJ-a
11.   Odluke II zasjedavanja ZAVNOBiH-a

TREĆA GLAVA

1.   Druga generacija ljudskih prava: socijalna i privredna prava
2.   Međunarodni standardi prava čovjeka
3.   Granice korištenja slobodama i pravima
4.   Prava koja se ne mogu ograničiti niti u slučaju neposredne opasnosti za
opstanak države (ta četiri prava navedena su na str. 76 udžbenika iz 1998.
godine i njima dodaješ još i zabranu diskriminacije)
5.   Pravo na život, slobodu i integritet ličnosti
6.   Prava uhapšenih i osuđenih osoba
7.   Nepovredivnost doma
8.   Sloboda mišljenja
9.   Jednaka dostupnost javnih službi
10.   Pravo na javno okupljanje
11.   Pravo vlasništva
12.   Preduzetništvo i tržište
13.   Ekološka prava
14.   Državljanstvo Bosne i Hercegovine i Federacije BiH  
15.   Genocid  

ČETVRTA GLAVA

1.   Vladavina prava
2.   Načelo ustavnosti
3.   Načelo zakonitosti
4.   Formalna i materijalna protuustavnost zakona
5.   Institucije kontrole ustavnosti i zakonitosti
6.   Posredno i neposredno odlučivanje o ustavnosti zakona
7.   Pravne posljedice odluka o neustavnosti zakona
8.   Kontrola ustavnosti zakona u Sjedinjenim Američkim Državama
9.   Ustavni sudovi
10.   Ustavni sud Bosne i Hercegovine  
11.   Ustavni sud Federacije BiH  
12.   Vrhovni sud Federacije BiH  
13.   Ombudsmeni Federacije BiH  

PETA GLAVA

1.   Oblikovanje pojma suvereniteta
2.   Odlikovanje i razvitak teorije o narodnom suverenitetu
3.   Koncepcija narodnog suvereniteta J.J.Rousseaua
4.   Koncepcija podijeljenog (narodnog) i nedjeljivog (nacionalnog)
suvereniteta
5.   Oblici ostvarivanja narodnog suvereniteta · posredna i neposredna
demokratija
6.   Ustavnopravni temelji predstavničke vladavina (predstavnički mandat)
7.   Imperativni mandat
8.   Pojam referenduma i njegove vrste
9.   Ustavotvorni referendum
10.   Zakonodavni referendum
11.   Narodna inicijativa i pravo peticije

VI glava

aktivno biračko pravo, pojam i evolucija
obilježja opšteg biračkog prava
jednako i nejednako biračko pravo
prikriveni oblici nejednakosti biračkog prava (krojenje izbornih jedinica)
evidencija birača · birački popisi
parlamentarna nepodudarnost (inkompatibilitet)
određivanje kandidata na izborima
sistem većine
sistem srazmjernog predstavništva (proporcionalni sistem)
izborni količnik
izborne liste
oblici primjene razmjernog predstavništva

VII glava

zaštita izbornog prava

VIII glava


ustrojstvo predstavničkih tijela (zasjedanje i sjednice, obnavljanje sastava, radna tijela)
zastupnički imunitet
ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela (po staroj knjizi ovdje nema dodatnih podnaslova, po novoj se uči početak do zakonodavnog postupka, sadržaj prijedloga zakona, i ostale nadležnosti predstavničkih tijela, dakle to su podnaslovi po knjizi iz 2006. koji se uče u okviru ovog pitanja)
različita svatanja o razlikovanju državnih funkcija (uči se od rečenice "u pravnoj teoriji razlikuju se tri temeljna različita shvatanja.... državnih funkcija: 1. dualističko, 2. trijalističko, 3. kvadrijalističko - ova tri shvatanja se uče i ostatak lekcije)
kriteriji za razlikovanje zakonodavne, upravne i sudske funkcije
sadržaj izvršne funkcije (uči se početak do podnaslova ustroj i usmjeravanje primjene zakona - po knjizi iz 2006.)
pojam poremećaja nadležnosti
poremećaj nadležnosti između zakonodavnog i izvršnih tijela u slučaju nužde
poremećaj nadležnosti između zakonodavnog i izvršnih tijela na temelju neposrednog ustavnog ovlaštenja
poremećaj nadležnosti između zakonodavnog i izvršnih tijela na temelju ovlaštenja samog zakonodavnog tijela (zakonodavna delegacija)


IX glava

savremena shvatanja o diobi vlasti
primjena skupštinske vlade u Švicarskoj
sistem predsjedničke vlade (temeljna ustavna obilježja, kongres, predsjednik i polupredsjednik SAD, Vrhovni sud SAD, zakonodavna djelatnost, imenovanja i razrješenja, delegirano zakonodavstvo, vanjska politika, zakon o ratnim ovlastima, Impeachment, kongresni nadzor nad administracijom)
sistem parlamentarne vlade (ograničena monarhija, orleanski parlamentarizam, parlamentarizam poremećene ravnoteže u korist zakonodavne vlasti, parlamentarizam u Njemačkoj, savremeni parlamentarizam ili parlamentarizam poremećene ravnoteže u korist izvršne vlasti, polupredsjednički sistem)

X glava


neovisnost sudstva (učiti iz knjige izdanje 2006.) - određenje sadržaja, neovisnost pravosuđa
odnos središnjih i lokalnih vlasti
teorija lokalne samouprave
ustavno pravo na lokalnu samoupravu

XI glava

raspad mnogonacionalnih federacija · neuspjeh mnogonacionalnih federacija
federalistička teorija · moderna federalistička teorija
razlikovanje konfederacije i federacije
pravni temelj zajednice
odnos prema građanima
status u međunarodnom pravu
drugi oblici složenih država i državnih zajednica
institucije Evropske Unije


pozitivno pravo (polaže se nakon položenih lekcija iz knjige)

Ustav BiH

nadležnost institucija BiH
nadležnost entiteta
parlamentarna skupština BiH
predsjedništvo BiH
ustavni sud BiH
centralna banka BiH

Ustav FBiH

parlament federacije (uči se zastupnički dom, dom naroda do vitalnog interesa, pa se preskače sve do nadležnosti parlamenta)
vlada federacije (prvih nekoliko članova - prva četiri, onda se preskače i uče se samo nadležnosti ministara)
ustavni sud federacije
kantonalne vlasti (prve dvije strane do izvršne vlasti kantona)
opštinske vlasti
gradske vlasti (uči se do organizacije grada Sarajeva)

Ustavni sud BiH i FBiH se uče zajedno s IV glavom, a državljanstvo zajedno s III glavom.
Last edited by Dama Pikova on Sat Mar 27, 2010 12:54 pm, edited 1 time in total.

Leki
Posts: 77
Joined: Fri May 29, 2009 4:40 pm

Odg: Ustavno pravo I i II

Post by Leki »

E bash ti hvala kolegice :D
Last edited by Leki on Mon Mar 15, 2010 10:46 am, edited 1 time in total.

maniac
Posts: 12
Joined: Sat Mar 28, 2009 8:17 pm

Odg: Ustavno pravo I i II

Post by maniac »

Hmm.. Da li su ova pitanja sigurna? Meni nekako malo izgleda u odnosu na sve sto ima u knjizi..  :S

Dama Pikova
Posts: 2148
Joined: Sun Feb 22, 2009 12:19 am

Odg: Ustavno pravo I i II

Post by Dama Pikova »

ako ti je ovo malo ili ti se cini nesigurno, uvijek mozes uzeti knjigu i uciti redom i biti 100% siguran  :mrgreen:

Leki
Posts: 77
Joined: Fri May 29, 2009 4:40 pm

Odg: Ustavno pravo I i II

Post by Leki »

Ustav BiH

državljanstvo
nadležnost institucija BiH
nadležnost entiteta
parlamentarna skupština BiH
predsjedništvo BiH
ustavni sud BiH
centralna banka BiH


Ustav FBiH

omobudsmeni federacije
parlament federacije
predsjednik i potpredsjednik federacije
vlada federacije
ustavni sud federacije
vrhovni sud federacije
kantonalne vlasti
opštinske vlasti
gradske vlasti


U kojim glavama dolaze ova pitanja? :D

Dama Pikova
Posts: 2148
Joined: Sun Feb 22, 2009 12:19 am

Odg: Ustavno pravo I i II

Post by Dama Pikova »

pa pise gore ustavni sud bih i fbih IV glava. drzavljanstvo ide s III glavom, a ovo ostalo je na kraju samom, nakon sto se zavrsi s posljednjom glavom ustavnog prava II.
mada se ne uci ni iz pozitivnog prava sve, tj. profesor ima par ustaljenih pitanja koje pita i koje studenti uce jer je to posljednji dio ustavnog prava pa profesor ne trazi toliko mnogo kao u ostalim glavama.
imala sam to u nekom mailu sta tacno pita iz pozitivnog pa cu staviti kada pronadjem.
Last edited by Dama Pikova on Sat Jun 06, 2009 6:19 pm, edited 1 time in total.

Leki
Posts: 77
Joined: Fri May 29, 2009 4:40 pm

Odg: Ustavno pravo I i II

Post by Leki »

A kako to tek poslije, jeli to po starom ili za bolonjce, posto sam ja bolonjac, polazem Ustavno 2, pa sam mislila da dolaze ova pitanja u napr IX ili X glavi? :D

Post Reply

Return to “II godina”