Druga godina

Skripte i pomoćni materijali za pripremu ispita za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Post Reply
User avatar
STUDOMAT
Posts: 1086
Joined: Sat Jan 19, 2013 12:41 am
Contact:

Druga godina

Post by STUDOMAT » Sun Sep 02, 2018 3:34 pm

Skripte i pomoćni materijali za pripremu ispita za studente druge godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Attachments
Zemljisnoknjižno pravo - Predavanja i vježbe.ppt
(284 KiB) Downloaded 178 times
Uvod u građansko pravo- Pomoćni materijal za pripremu ispita.pdf
(601.85 KiB) Downloaded 454 times
Uvod u građansko pravo - Zadaci.pdf
(241.92 KiB) Downloaded 282 times
Ustavno pravo I - Pomoćni materijal za pripremu ispita.pdf
(626.69 KiB) Downloaded 381 times
Ustavno pravo I - Pomoćni materijal za pripremu ispita II.pdf
(720.77 KiB) Downloaded 240 times
Ustavno pravo I - Ispitna pitanja.pdf
(281.06 KiB) Downloaded 361 times
Stvarno pravo - Zadaci.pdf
(2.31 MiB) Downloaded 184 times
Stvarno pravo - Predavanja.ppt
(98 KiB) Downloaded 200 times
Stvarno pravo - Pomoćni materijal za pripremu ispita.pdf
(473.81 KiB) Downloaded 883 times
Savremeni pravno-politički sistemi - Predavanja.ppt
(350.5 KiB) Downloaded 91 times
Savremeni pravno-politički sistemi - Pomoćni materijal za pripremu ispita.pdf
(642.2 KiB) Downloaded 120 times
Savremeni pravno-politički sistemi - Ispitna pitanja i odgovori.pdf
(334.48 KiB) Downloaded 83 times
Roditeljsko i starateljsko pravo - Testovi.pdf
(216.49 KiB) Downloaded 197 times
Roditeljsko i starateljsko pravo - Pomoćni materijal za pripremu prve parcijale.pdf
(611.58 KiB) Downloaded 353 times
Roditeljsko i starateljsko pravo - Pomoćni materijal za pripremu ispita.pdf
(2.56 MiB) Downloaded 200 times
Privredno pravni sistem i politika - Ispitna pitanja.pdf
(705.76 KiB) Downloaded 201 times
Privredno pravni sistem i politika - Ispitna pitanja i odgovori.PDF
(3.06 MiB) Downloaded 258 times
Pravne kulture - Veliki pravni sistemi u svijetu (razlike).pdf
(220.96 KiB) Downloaded 84 times
Pravne kulture - Veliki pravni sistemi u svijetu (prezentacija).ppt
(348.5 KiB) Downloaded 50 times
Pravne kulture - Predstavljanje mješovitih jurisdikcija.pdf
(165.42 KiB) Downloaded 106 times
Pravne kulture - Predavanja.ppt
(570.5 KiB) Downloaded 63 times
Pravne kulture - Njemački građanski zakonik.ppt
(143.5 KiB) Downloaded 61 times
Pravne kulture - Nastavni plan.pdf
(76.97 KiB) Downloaded 52 times
Pravne kulture - Medžella.ppt
(114.5 KiB) Downloaded 83 times
Pravne kulture - Ispitna pitanja.pdf
(90.02 KiB) Downloaded 89 times
Pravne kulture - Francuski građanski zakonik.pptx
(120.77 KiB) Downloaded 214 times
Pravne kulture - Egipatski građansk zakonik.ppt
(374 KiB) Downloaded 62 times
Pravne kulture - Common law vs. Civilni pravni sistem (prezentacija).ppt
(393 KiB) Downloaded 64 times
Pravne kulture - Common law vs. Civilni pravni sistem (poređenje).pdf
(310.04 KiB) Downloaded 71 times
Porodično pravo - Pomoćni materijal za pripremu ispita.pdf
(838.59 KiB) Downloaded 219 times
Nasljedno pravo - Zadaci.pdf
(359.11 KiB) Downloaded 150 times
Nasljedno pravo - Predavanja.ppt
(281 KiB) Downloaded 118 times
Nasljedno pravo - Pomoćni materijal za pripremu ispita.pdf
(549.56 KiB) Downloaded 543 times
Moderne pravne kodifikacije - Odgovori na pitanja za prvi test.pdf
(415.76 KiB) Downloaded 312 times
Krivično pravo - Predavanja.pdf
(266.48 KiB) Downloaded 266 times
Krivično pravo - Pomoćni materijal za pripremu ispita.pdf
(1.36 MiB) Downloaded 299 times
Krivično pravo - Pitanja za test.pdf
(269.3 KiB) Downloaded 251 times
Bračno pravo - Pomoćni materijal za pripremu ispita.pdf
(628.85 KiB) Downloaded 497 times
Bračno pravo - Pomoćni materijal za pripremu ispita III.pdf
(284.95 KiB) Downloaded 244 times
Bračno pravo - Pomoćni materijal za pripremu ispita II.pdf
(492.63 KiB) Downloaded 516 times

Post Reply

Return to “Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu”