Ugovorno poslovno pravo

Još malo, pa gotovo!
Post Reply
MarcusTulliusCicero
Posts: 9868
Joined: Fri Feb 20, 2009 12:49 am
Contact:

Ugovorno poslovno pravo

Post by MarcusTulliusCicero » Wed Sep 23, 2009 11:34 pm

Ugovorno poslovno pravo

kuma
Posts: 12
Joined: Thu Oct 29, 2009 10:44 am

Odg: Ugovorno poslovno pravo

Post by kuma » Mon Dec 07, 2009 2:12 pm

Pitanja sa ispitnog roka juni/juli 2009
Grupa A

1. Garancija za materijalne nesostatke ugovora o prodaji
2. Posebne vrste trgovačkog (trgovinskog) zastupanja
3. Skladišnica
4. Predhodne radnje ugovora o građenju
5. Prijenos mjenice


Grupa B

1. Garancija za materijalne nedostatke kod ugovora o prodaji
2. Bitni elementi ugovora o komisionu
3. Posebni slućajevi špedicije
4. Obaveze izvođača kod ugovora o građenju
5. Vrste mjenica i njihove osnovne karakteristike


Grupa C

1. Ček i elemnti čeka
2. Isporuka ugvora kod prodaje
3. Elementi ugovora kod špedicije
4. Odgovornost učesnika kod ugovora o građenju
5. Obaveze davaoca licence

Post Reply

Return to “Četvrta godina”