Dan Njemačkog prava u BiH

Rasprave o aktuelnim događanjima na fakultetu.
Post Reply
riconnect
Posts: 23
Joined: Fri Sep 25, 2009 2:16 pm

Dan Njemačkog prava u BiH

Post by riconnect »

[align=center]Image[/align]

Dan njemačkog prava u Bosni i Hercegovini naziv je javne tribine koja se 9. Decembra održala u hotelu "Park" u Bihaću. Povod za organizaciju javne tribine obilježavanje je 60. jubileja njemačkog Ustava ("60. Jahre Grundgesetz"). Javnu tribinu, kao suorganizatori organizovali su  Njemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju i Pravni fakultet u Bihaću u saradnji sa Njemačko-bosansko-hercegovačkim udruženjem pravnika i Njemačkom Saveznom Advokatskom komorom.

Sa obzirom na fokus javne tribine "njemačko upravno pravo i građani u odnosu na bosanskohercegovačko upravno pravo" iznešeni su kvalitetni referati pravnih teoretičara i praktičara iz SR Njemačke i domaćih stručnjaka iz oblasti prava, kao i njihova iskustva sa razvojem uprave u SR Njemačkoj i Bosni i Hercegovini. Pored toga razmatrana su i druga pitanja iz oblasti krivičnog, građanskog i evropskog prava. Prema riječima organizatora glavni cilj javne tribine svakako je iznalaženje rješenja koja će predstavljati putokaz  optimalnog puta za daljni razvoj pravne nauke, zakonodavstva i pravne prakse u Bosni i Hercegovini, koja će prije svega zadovoljavati demokratske standarde, kao osnov zaštite pojedinca u pravnom sistemu.

Njemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju i Pravni fakultet u Bihaću su domaćim i stranim referentima u svečanom stilu uručili certifikate za učešće na javnoj tribini. Doc.dr. Nevzet Veladžić, v.d. dekana, se suorganizatorima zahvalio, i u ime Pravnog fakulteta uručio zahvalnice za podršku ovom značajnom projektu.

Post Reply

Return to “Događanja na fakultetu”