Page 1 of 1

PFB: Trgovačko pravo

Posted: Wed May 11, 2011 7:11 pm
by BH_pravnik
Može li mi neko predstaviti program vježbi na predmetu Trgovačko pravo i koji asistent bude na časovima vježbi?

Odg: PFB: Trgovačko pravo

Posted: Mon Dec 17, 2012 10:19 pm
by MissVegas
Vježbe iz predmeta Trgovačko pravo drži mr. sc. Belma Bajrić. Inače, na vježbama iz ovog predmeta smo radili prema knjizi prof. Edina Rizvanbegovića "Osnovi poslovnog prava". Nastavne cjeline smo obrađivali uz pomoć praktičnih primjera.