PFSA: Osnovi prava intelektualnog vlasništva

Podforum studenata četvrte godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
LisaSimpson
Posts: 46
Joined: Tue Sep 28, 2010 10:05 pm

Odg: Osnovi prava intelektualnog vlasništva

Post by LisaSimpson »

Ja baš hoću da pitam kako ide to sutra, obzirom da su vježbe samo sat vremena, od 9-10h ako se ne varam, a nešto sumnjam da ćemo uspjeti stati u salu IV godine. Ima li ko kakve informacije o eventualnim grupama i slično?

SABINI
Posts: 249
Joined: Tue Jun 22, 2010 1:00 pm

Odg: Osnovi prava intelektualnog vlasništva

Post by SABINI »

cula sam da da ce biti 2 grupe,prva u pola 9 do 9 15..a druga u 9 15 do 10.i to je to :)

irma
Posts: 52
Joined: Wed Mar 11, 2009 12:07 am

Odg: Osnovi prava intelektualnog vlasništva

Post by irma »

asistentica je rekla da ce danas ovdje na forumu postaviti rjesenje zadatka sa ispita, je li postavljeno to negdje?  ;)

Dama Pikova
Posts: 2148
Joined: Sun Feb 22, 2009 12:19 am

Odg: Osnovi prava intelektualnog vlasništva

Post by Dama Pikova »

Nismo dobili nikakav mail.

Dama Pikova
Posts: 2148
Joined: Sun Feb 22, 2009 12:19 am

Odg: Osnovi prava intelektualnog vlasništva

Post by Dama Pikova »

Obavještenje ass I.R Mešević vezano uz rješenje slučaja sa parcijalnog ispita:

PARCIJALNI ISPIT IZ OSNOVA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA- RJEŠENJE HIPOT. SLUČAJA
08.12.2010.


I dio (hipotetički slučaj: 75 %)
II dio (provjera znanja: 25 %)
Ukupni maksimalni broj poena: 100
Trajanje ispita: 45 min.

I dio

X je kao grafički dizajner zaposlen u marketinškoj agenciji «Futura». Već godinama svira klavir i u slobodno vrijeme se bavi i komponovanjem. Futura je trenutno angažovana na osmišljavanju reklamne kampanje za novu liniju šampona za kosu. Direktor «Future» (Y) je svoj kreativni tim podijelio u 2 grupe: 1. Kreiranje vizuelnog identita proizvoda 2. Kreiranje sadržaja prateće TV reklame i njene muzičke podloge. X je član 1.  tima.
Ipak X kod kuće komponuje muzički džingl i ponudi ga Y kao moguću muzičku podlogu reklame. Y oduševljeno prihvata i reklamna kampanja postaje pravi uspjeh. X očekuje isplatu autorske naknade. Y odbija tvrdeći da je X naknadu za svoj posao dobija «svakog prvog u mjesecu».

Pitanja:

1. Koja prava na muzičkom džinglu ima X, a koja Y?
2. Da li X ima pravo na autorsku naknadu, ili je zaista već obeštećen?

__________________________________________________________

Rješenje:

Subjekt/i:

X- autor muzičkog djela bez riječi (MD)
X  jedan od autora kolektivnog djela-kompletne reklame  (?)

Y- poslodavac
Y- naručilac MD ili kolektivnog djela (?)
Y- nosilac autorskog prava na MD ili na kolektivnom djelu (?)Objekt/i:

Muzičko djelo bez riječi (MD)
Kolektivno djelo (kompletna reklama): audio-vizuelno djelo i MD  (KD) (?)

(Pretpostavljene) Relacije:

Subjekt-subjekt:

Ugovorni odnos (ugovor o radu)
1.) X -------------------------------Y

Ugovorni odnos (ugovor o narudžbi MD) (?)
2.) X--------------------------------Y

Ugovorni odnos (ugovor o narudžbi KD) (?)
3.) X--------------------------------Y

Subjekt- objekt:

        Odnos autorstva
1.) X------------------------------- MD

                  Odnos (ko)autorstva (?)
2.) X--------------------------------KD

  Odnos nosioca prava (?)
3.) Y--------------------------------MD


    Odnos nosioca prava (?)
4.) Y--------------------------------KD


Odgovori na pitanja u kontekstu slučaja:

1. X je autor MD (muzičkog džingla), budući da je on taj, koji je stvorio MD (čl. 9 ZASP). Shodno tome, momentom stvaranja MD je na njemu stekao autorska prava (moralna, imovinska i ostala-čl. 14 ZASP). X je zaposlenik Y-a, no MD nije nastalo u radnom odnosu, budući da je X angažovan kao grafički dizajner u «Futuri». Pored toga, X je  svrstan u 1. tim, tako da MD nije nastalo ni po uputstvima Y-a (čl. 100 st. 1 ZASP). Konačno, MD je nastalo i izvan radnog vremena i radnog mjesta X-a (kod kuće). Shodno tome, sva autorska prava bi još uvijek pripadala X-u.

Kolektivno djelo je djelo nastalo spajanjem pojedinačnih naručenih autorskih djela većeg broja autora u jednu cjelinu. MD je samostalno, a ne kolektivno autorsko djelo ili njegov sastavni dio, budući da je u njegovom stvaranju sudjelovao samo X, da se MD može koristiti i nezavisno od sadržaja TV reklame (audio-vizuelnog djela - kolektivnog djela), da nije stvoreno u organizaciji i na podsticaj Y, te da Y ovo djelo nije naručio od X, niti je tim povodom zaključen poseban ugovor (čl. 99 st. 1 i 2 ZASP). MD nije sastavni dio kolektivnog djela, budući da je u ovom slučaju jedino kolektivno djelo, audio-vizuelno djelo (sadržaj reklame).
Shodno tome, sva autorska prava na MD zaista još uvijek pripadaju X-u.

Y na prvi pogled nije postao nosilac autorskih imovinskih prava na MD niti po osnovu ugovora o radu, a niti po osnovu ugovora o narudžbi MD. Y može jedino biti nosilac imovinskih prava na kolektivnom djelu-audio-vizuelnom djelu (sadržaj reklame), koji je sačinio 2. tim.

No, faktički odnos X i Y u povodu MD posjeduje elemente ugovora o naružbi MD. X je već predao primjerak MD Y-u, koji to djelo već iskoristio u reklamnoj kampanji, te bi se moglo smatrati da su ugovorne obaveze ispunjene u pretežnom dijelu i da je ugovor konvalidirao (čl. 80 st. 2 ZASP). Ukoliko bi Y pristao da X-u isplati autorsku naknadu koju mu duguje, ugovorne obaveze bi bile u potupnosti ispunjene (čl. 80 st. 2 ZASP).

2. Budući da MD nije nastalo u radnom odnosu, plata ne predstavlja finansijsko obestećenje za X-a. Y mu je dužan isplatiti autorsku naknadu kao protučinidbu iz konvalidiranog ugovora o narudžbi MD iz odgovora na pitanje br. 1.

Lejs
Posts: 44
Joined: Sat May 15, 2010 9:17 pm

Odg: Osnovi prava intelektualnog vlasništva

Post by Lejs »

Treba li se kod ass. najaviti za izlazak na apsolventski ispitni termin u dec. ?

CombatKitten
Posts: 58
Joined: Mon Jun 01, 2009 7:30 pm

Odg: Osnovi prava intelektualnog vlasništva

Post by CombatKitten »

treba! rekla je da joj nekoliko dana prije ispita odnesemo prijave.

Lejs
Posts: 44
Joined: Sat May 15, 2010 9:17 pm

Odg: Osnovi prava intelektualnog vlasništva

Post by Lejs »

a treba li učit ove konvencije ?  :mrgreen: :f035: :d055:

adda
Posts: 12
Joined: Wed Aug 18, 2010 2:51 pm

Odg: Osnovi prava intelektualnog vlasništva

Post by adda »

pa hoce li i na apsolventskom roku u decembru biti ovi zadaci? :zamisljen:

Legally Blonde
Posts: 1250
Joined: Fri Feb 20, 2009 1:39 pm

Odg: Osnovi prava intelektualnog vlasništva

Post by Legally Blonde »

Na e-mail smo dobili rezultate  parcijalnog testa iz ovog predmeta. Možete preuzeti i pogledati na ovom linku:

http://epravo.ba/forum/index.php? ... w;down=634

:d055:

Post Reply

Return to “IV godina”