PFSA: Osnovi prava intelektualnog vlasništva

Podforum studenata četvrte godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
mina**
Posts: 220
Joined: Thu Apr 15, 2010 12:17 pm

Odg: Osnovi prava intelektualnog vlasništva

Post by mina** »

prof je rekla jednoj grupi studenata kada su isli do nje na konsultacije da na vjezbe ponese neko knjigu i da ja napomenemo da nam tacno kaze od koje do koje stranice treba uciti jer je malo konfuzno.

SABINI
Posts: 249
Joined: Tue Jun 22, 2010 1:00 pm

Odg: Osnovi prava intelektualnog vlasništva

Post by SABINI »

da li neko zna da li  ugovor o prevodu  spada u autorske ugovore??

Harvester_of_Sorrow
Posts: 1320
Joined: Thu Feb 04, 2010 2:48 pm

Odg: Osnovi prava intelektualnog vlasništva

Post by Harvester_of_Sorrow »

Po logici stvari bi trebalo da spada. Jer ako je autorski ugovor definisan kao "ugovor kojim jedno lice ustupa ili prenosi imovinskopravna ovlaštenja iz subjektivnog autorskog prava drugom licu", a prevod ako se podvede pod preradu autorskog djela (koje je isključivo imovinsko pravno ovlaštenje autora da nekome zabrani ili dozvoli preradu) onda jeste. Naravno pod uslovom da za takvu preradu postoji namjera korištenja. (podrazumijeva se da je u tu svrhu sklopljen i ugovor). Pretpostavljam da pitaš u kontekstu zadatka sa prevodiocem ja sam tu odgovorio da se radi o autorskom ugovoru jer je autor ustupio prevodiocu (dozvolio putem ugovora) ovlaštenje na preradu djela, a ono spada u imovinskopravna ovlaštenja.

SABINI
Posts: 249
Joined: Tue Jun 22, 2010 1:00 pm

Odg: Osnovi prava intelektualnog vlasništva

Post by SABINI »

Da,moje pitanje je bilo  u kontekstu zadatka,takodje sam bila i ja tog misljenja..ali htjela sam da vidim i misljenja ostalih kolega.Zahvaljujem na odgovoru kolega :mig:

Pinkica
Posts: 120
Joined: Sat Aug 22, 2009 3:37 pm

Odg: Osnovi prava intelektualnog vlasništva

Post by Pinkica »

Samo da potvrdim da se zaista radi o autorskom ugovoru
Last edited by Pinkica on Sun Oct 30, 2011 5:55 pm, edited 1 time in total.

..sana..
Posts: 24
Joined: Mon Aug 23, 2010 2:18 pm

Odg: Osnovi prava intelektualnog vlasništva

Post by ..sana.. »

moze li neko uraditi ovaj zadatak
X je autor udžbenika. Sa izdavačkom kućom "Riječ" je, na zimu, sklopio ugovor o izdavanju i distribuciji udžbenika. Autorska naknada je određena paušalno i iznosi 1800KM. Par mjeseci kasnije dolazi do izmjene nastavnog plana i programa, te udžbenik više nije adekvatan. "Riječ" angažuje lice Y da izvrši neophodne izmjene i dopune udžbenika. Također, traži izmjenu, tj. smanjenje autorske naknade.

pitanja:
1. Može li tražiti smanjenje naknade i kojem je institutu riječ?
2. Može li Riječ angažovati lice Y da izvrši promjene i izmjene

Harvester_of_Sorrow
Posts: 1320
Joined: Thu Feb 04, 2010 2:48 pm

Odg: Osnovi prava intelektualnog vlasništva

Post by Harvester_of_Sorrow »

Ja ću da pokušam :D

Subjekti

X- autor djela književne umjetnosti (pisano djelo)-udžbenik

izdavačka kuća "Riječ"- nosilac autorskog prava (pravo na izdavanje)

Y- nosilac prava prerade (?)

Objekti

djelo književne umjetnosti (DKU) -pisano djelo (udžbenik)

Pretpostavljene relacije:

S-S

X  ugovorni odnos (autorski ugovor)  "Riječ"

"Riječ" ugovorni odnos (ugovor o djelu) (?) Y

"Riječ" ugovorni odnos (autorski ugovor) (?) Y

  X  faktički odnos  Y


S-O

X odnos autorstva DKU

"Riječ" izdavački odnos DKU

Y  odnos nosioca prava (?) DKU

To su ti relacije. Da ne odgovaram sada na pitanja detaljno nego ću ono što nema u zakonu. A to je da u vezi sa prvim pitanjem izdavačka kuća ne može tražiti smanjenje jer je ugovor aleatoran. Ostalo imaš u zakonu. Kratko na drugo je odgovor da ne može jer joj nije prenijeto pravo prerade (IK "Riječ").   

harry_haller
Posts: 30
Joined: Thu Aug 25, 2011 9:26 pm

Odg: Osnovi prava intelektualnog vlasništva

Post by harry_haller »

Aferim,harvester!

..sana..
Posts: 24
Joined: Mon Aug 23, 2010 2:18 pm

Odg: Osnovi prava intelektualnog vlasništva

Post by ..sana.. »

hvala punoooooooo  :)))

Harvester_of_Sorrow
Posts: 1320
Joined: Thu Feb 04, 2010 2:48 pm

Odg: Osnovi prava intelektualnog vlasništva

Post by Harvester_of_Sorrow »

Pitanja apsolventskog roka 1.11.2011.:

1.) Razlike između subjekata, sadržaja i vremena nastanka između patentnog i pronalazačkog prava (odgovori i objasni).

2.)Šta se podrazumijeva pod načelom specijalnosti kod žiga (odgovori i objasni).

3.)Trajanje zaštite dizajna iznosi (zaokruži):

a) 5 godina      b) 10 godina        c) 25 godina  d) 5 godina uz mogućnost produžavanja još 4 puta 5 godina  (čini mi se da je ovako nešto bilo u ponuđenim)

4.) Uslovi zaštite dizajna? (3 uslova da se napišu samo)

5.) Prinudna licenca je:

a) ugovor između pronalazača i nosioca patentnog prava  b) ugovor između pronalazača i udruženja  c) iscrpljenje prava d)ograničenje prava  -(opet mislim da su otprilike ovako dgovori)- u ovima na kruženje tačan je jedan odogovor!

6.) Odgovori i objasni pravo slijeđenja.

Zadatak: Grafički dizajner. Ima na stranici 6 na ovoj temi.

Post Reply

Return to “IV godina”