PFSA: Upravno pravo I

Podforum studenata četvrte godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
AIDASB
Posts: 16
Joined: Fri Dec 21, 2012 5:12 pm

PFSA: Upravno pravo I

Post by AIDASB »

Kolege, pozdrav.

Molim vas za informaciju:
ima li neko od vas da je bio proslu srijedu (24.06.2015.) na ispitu a da namjerava doci ovu srijedu (01.07.)
posto je profesor VALJDA nekim kolegama rekao da mogu doci ovu srijedu? ima li vas takvih? :)

Em123
Posts: 71
Joined: Tue Feb 04, 2014 11:18 am

Odg: PFSA: Upravno pravo I

Post by Em123 »

Da li mi neko moze reci sta se tacno sprema za ovaj ispit i odakle da se uci jer vidim ima razlicitih misljenja?

mr_hare
Posts: 153
Joined: Sat Sep 19, 2009 1:43 am

Odg: PFSA: Upravno pravo I

Post by mr_hare »

I mene isto zanima...jel postoje ta neka pitanja koja prof cesto pita ?

aidaim
Posts: 1556
Joined: Wed Jun 09, 2010 9:46 pm

Odg: PFSA: Upravno pravo I

Post by aidaim »

Pitanja imate u skripti na kraju na zadnjoj stranici, ili ovdje na forumu na početku teme upravno I, ili upravno pravo stari sistem, samo se ona uče njih pita prof.

Dzeniii
Posts: 929
Joined: Tue Jan 05, 2010 12:00 am

Odg: PFSA: Upravno pravo I

Post by Dzeniii »

A za upravno I, je li se uče ova pitanja što obuhvataju I i II parc., napisali su tamo da to obuhvata glavna pitanja do 240 str. u knjizi, je li to to?
Valjda nisam konfuzna  :h055:

BackSpace
Posts: 45
Joined: Mon Oct 01, 2012 6:38 pm

Odg: PFSA: Upravno pravo I

Post by BackSpace »

Nista mi nije jasno za Upravno 1. Uci se ova skripta 40 str kompletna, jel? I šta još? :S

mr_hare
Posts: 153
Joined: Sat Sep 19, 2009 1:43 am

Odg: PFSA: Upravno pravo I

Post by mr_hare »

moze li neko da stavi ta pitanja sa zadnje strane skipte ili sa grupe upravno stari sistem koje prof pita ?

BackSpace
Posts: 45
Joined: Mon Oct 01, 2012 6:38 pm

Odg: PFSA: Upravno pravo I

Post by BackSpace »

Svi pitaju, niko ne odgovara.  :h055:

Evo PITANJA sa 2 zadnje str skripte

Uprava – pitanja: 

Pitanja iz prvog djela,tj.150 str. 
Upr.pr.kao grana prava Opsti akti predst.tjela Opsti akti drz.i fed.organa uprave Pojam upr.organizacije Vrste upr.organizacija Nacelo podjele i jedinstva vlasti Opsti akti uprave Materijalni akti uprave Djelokrug i nadleznost org.uprave Uprava u BIH Uprava u FBIH Organizacija uprave Princip samoorganiziranosti i vert.povezanost organa Princip lokalne samouprave Odnos organa uprave iste ter.jedinice Odnos organa uprave i sudova Odnos org.upr.i nadl.tuzilastava Nacela funkcionisanja org.uprave Javne sluzbe u uporednom pravu Javna preduzeca i ustanove Javna ovlascenja u FBIH i BIH 

Iz drugog djela,tj.do 240str. 
Sve o drzavljanstvima i eksproprijaciji. A sto se tice prvog dijela koliko znam najvise pita definiciju uprave,podjela upravnih akata,javne organizacije,diskrecionu ocjenu obavezno i nekad historijat... 

-PRVA PARCIJALA (do 150 str.) –  postavlja 2 pitanja 
Pojam Upravnog prava (pozitivna i negativna definicija Upravnog prava); Istorijski razvoj (patrimonijalizam); Opsti akti i materijalni akti Uprave; Organi Uprave u BiH I FBiH; Arhiv BiH; Diskreciona ocjena (načelo zakonitosti); Institucije koje vrše javna ovlaštenja (Javne službe, Javna preduzeća... sve što je vezano za ovu oblast); Princip Lokalne samouprave; Princip Federalizma; Princip Samoupravnosti; Odnos organa uprave i sudova; 

-DRUGA PARCIJALA (od 150-240 str.) – postavlja 2 pitanja 
Pojam Upravnog akta; Vrste Upravnih akata; Sadržajni elementi Upravnog akta; Pravno dejstvo Upravnog akta; Pravosnažnost Upravnih akata; Pogrešni Upravni akti (Neuredni, Nepravilni, a posebno obratiti pažnju na Nezakonite Upravne akte-često pitanje); Upravni ugovor (često pitanje); Državljanstvo (posebno obratiti pažnju na sisteme sticanja držav., zatim sistemi prestanka državljanstva, zavičajno pravo), Javno dobro (sve nauciti iz ove oblasti, jer često pita); Eksproprijacija (pojam, vrste...).     
 
-TREĆA PARCIJALA (iz skripte) – postavlja 2 pitanja 
Načela Upravnog postupka (nauciti sva načela, jer sigurno pita jedno); Nadležnost; Dokazivanje (najviše pita Javne isprave iz Dokazivanja, ali naučiti sve); Prvostepeni postupak (sve-Pokretanje postupka, Spajanje stvari u jedan postupak, Izmjena zahtjeva, Odustanak od zahtjeva, Poravnjanje, Ispitni postupak, Usmena rasprava, Prethodno pitanje);   

-ČETVRTA PARCIJALA (iz skripte) -2 pitanja 
Rješenje (sve, ali najviše pita Rješenje sa skraćenim obrazloženjem i Rješenje u obliku službene zabilješke u spisu); Žalbeni postupak (sve, ali najviše pita Suspenzivno i Devolutivno dejstvo žalbe); Obnova postupka; Mijenjanje i poništavanje rješenja u vezi sa Upravnim sporom; Vanredno ukidanje rješenja; Oglašavanje rješenja ništavim; Izvršenje (sve, ali najviše pita Potvrda izvršnosti i Izvršenje preko drugih osoba). 

-PETA PARCIJALA (skripta-postavlja 1 pitanje)   
Upravni spor (najviše pita Pojam Upravnog spora u formalnom i materijalnom smislu, metodi upravnog spora...). 
Ponosna sam na svoje kolege i kolegice, hvala velika na cestikama. Nemam rijeci. A kolege i kolegice koje uprava zanima nema problema, obzirom da nemam nikakvih obaveza  sad cu vam potanko sve objasniti sta se uci a sta ne i kakav je ispit. 
E ovako, ispit nije tezak, tezi je za naucit nego za polozit. Asistent izgleda zeznuta, al uopste nije. Super je, hoce i pomoci i tako. Opustite se kod njega. 
E ne uci se nikako prekrsajno pravo. 

NE UČI se: 
- sistem up.prava - opsti akti predsjednika BiH i predsjednika FBiH - Opsti akti Vijeca Ministara i Vlade FBiH - Opsti akti federalnih i drzavnih organa - Provedbeni propisi -5.6. u vezi sa pitanjem... - Razvoj uprave u Jugoslaviji - Jedinstvo vlasti u Jugoslaviji, sa podnaslovima naravno - Sredstva za rad i radni odnosi (130 - 141) - UPRAVNI ODNOS PITA ONE KOJI IMAJU VISOKE OCJENE - Izuzece (290...) - Stranka i njeno zastupanje (do 307) - Pozivanje(sve) - Zapisnik (sve) - Dostavljanje (sve) - rokovi - Odrzavanje reda  - Troskovi - POstupak u upravnom sporu(do 510) - Redovni postupak(do 529, ali pta Zahtjev za zastitu zakonitosti) - Sudska zastita ustavom zajamcenih sloboda i prava od pojedinacnih akata i radnji 
Eh, kod upravnog spora najvise pita "Na cijoj strani stoji 3. zainteresovano lice u sporu?" odgovor je " na strani tuzenog", 
Eto pa sretno ! 

aidaim
Posts: 1556
Joined: Wed Jun 09, 2010 9:46 pm

Odg: PFSA: Upravno pravo I

Post by aidaim »

Ja sam stari sistem, jesu li i nama ista baš pitanja, ja koja imam nisu baš, recimo uopšte nema da se uči iz drugog dijela pravno dejstvo upr. akta, sadržajni elementi upr. akta, pravosnažnost upr.akta, da li on i nama postavlja potpuno ista pitanja pošto sam ja davno izlazila ne znam je li se šta promijenilo, i da samo imam skriptu i svi kažu da je sasvim dovoljna za prolaz? Hvala na ovim pitanjima. Usput u ovom drugom dijelu, nema nabrojano pitanje javni skupovi koje je prije često pitao, barem stari sistem, a sad ne znam.
Last edited by aidaim on Sun Jan 03, 2016 6:45 pm, edited 1 time in total.

aidaim
Posts: 1556
Joined: Wed Jun 09, 2010 9:46 pm

Odg: PFSA: Upravno pravo I

Post by aidaim »

Samo da kažem da nisam vidjela da su ovo ona ista pitanja sa kraja skirpte pa sam se zbunila, sva pitanja koja prof. pita imate na facebooku grupa stari nastavni plan i program postavio kolega Šbić Edin u komentarima, to su ta pitanja što profesor pita, znači samo ta i ništa više.

Post Reply

Return to “IV godina”