PFSA: Upravno pravo I

Podforum studenata četvrte godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
BackSpace
Posts: 45
Joined: Mon Oct 01, 2012 6:38 pm

Odg: PFSA: Upravno pravo I

Post by BackSpace »

Kopirajte nam kolegice, ako vam nije problem, ta pitanja s grupe ovdje, da bude lakse i nama i sljedecim generacijama da nadju. Hvala unaprijed.

aidaim
Posts: 1556
Joined: Wed Jun 09, 2010 9:46 pm

Odg: PFSA: Upravno pravo I

Post by aidaim »

I DIO
1.Pojam upravnog prava
2.Odnos upravnog prava sa drugim granama prava
3.Opci i materijalni pravni akti
4.Drzavna i federalna uprava (ministarstva)
5.Diskreciona ocjena kod nacela zakonitosti
6.Arhiv federacije
7.Lokalna samouprava
8.Javna preduzeca
9.Ustanove
10.Upravne organizacije
II DIO
1.Pojam i vrste upravnog akta
2.Prestanak vazenja upravnog akta
3.Pogresni upravni akt
4.Drzavljanstvo (sve o drzavljanstvu,obratiti paznju na naturalizaciju)
5.Zavicajno pravo
6.Udruzenje gradjana
7.Javni skupovi
8.Maticne knjige
9.Putne isprave
10.Javno dobro (obratiti paznju na koristenje javnog dobra)
11.Eksproprijacija
III DIO
1.Nacela (najvise pita:nacelo zakonitosti;materijalne istine;zastite prava gradjana i zastite javnog interesa;saslusanja stranke;konacnosti;dvostepenosti ili nacelo zalbe;nacelo usmenosti i pismenosti)
2.Avokacija i delegacija
3.Pravna pomoc
4.Pojam i vrste rokova
5.Dokazivanje
6.Dokaz ispravama
7.Dokaz svjedocima
8.Dokaz vjestacima
9.Prvostepeni postupak-pokretanje postupka
10.Poravnanje
11.Skraceni postupak
12.Predhodno pitanje
IV DIO
1.Oblik i sastavni dio rjesenja
2.Rjesenje sa skracenim obrazlozenjem
3.Rjesenje u obliku sluzbene zabiljeske u spisu
4.Djelimicno,dopunsko i privremeno rjesenje
5.Zalba
6.Suspenzivno i devolutivno dejstvo zalbe
7.Obnova postupka
8.Zahtjev za zastitu zakonitosti
9.Vanredno ukidanje rjesenja
10.Oglasavanje rjesenja nistavim
11.Pojam izvrsenja
12.Vrste izvrsenja
13.Obustavljanje i odlaganje administrativnog rjesenja
14.Izvrsenje preko drugih osoba
15.Izvrsenje prisilom
V DIO
1.Pojam upravnog spora
2.Vrste upravnih sporova
3.Predmet upravnog spora
4.Subjekti upravnog spora
5.Zainteresovano lice u upravnom sporu
6.Tuzba u slucaju „sutnje uprave"

Em123
Posts: 71
Joined: Tue Feb 04, 2014 11:18 am

Odg: PFSA: Upravno pravo I

Post by Em123 »

[quote="aidaim"]
I DIO
1.Pojam upravnog prava
2.Odnos upravnog prava sa drugim granama prava
3.Opci i materijalni pravni akti
4.Drzavna i federalna uprava (ministarstva)
5.Diskreciona ocjena kod nacela zakonitosti
6.Arhiv federacije
7.Lokalna samouprava
8.Javna preduzeca
9.Ustanove
10.Upravne organizacije
II DIO
1.Pojam i vrste upravnog akta
2.Prestanak vazenja upravnog akta
3.Pogresni upravni akt
4.Drzavljanstvo (sve o drzavljanstvu,obratiti paznju na naturalizaciju)
5.Zavicajno pravo
6.Udruzenje gradjana
7.Javni skupovi
8.Maticne knjige
9.Putne isprave
10.Javno dobro (obratiti paznju na koristenje javnog dobra)
11.Eksproprijacija
III DIO
1.Nacela (najvise pita:nacelo zakonitosti;materijalne istine;zastite prava gradjana i zastite javnog interesa;saslusanja stranke;konacnosti;dvostepenosti ili nacelo zalbe;nacelo usmenosti i pismenosti)
2.Avokacija i delegacija
3.Pravna pomoc
4.Pojam i vrste rokova
5.Dokazivanje
6.Dokaz ispravama
7.Dokaz svjedocima
8.Dokaz vjestacima
9.Prvostepeni postupak-pokretanje postupka
10.Poravnanje
11.Skraceni postupak
12.Predhodno pitanje
IV DIO
1.Oblik i sastavni dio rjesenja
2.Rjesenje sa skracenim obrazlozenjem
3.Rjesenje u obliku sluzbene zabiljeske u spisu
4.Djelimicno,dopunsko i privremeno rjesenje
5.Zalba
6.Suspenzivno i devolutivno dejstvo zalbe
7.Obnova postupka
8.Zahtjev za zastitu zakonitosti
9.Vanredno ukidanje rjesenja
10.Oglasavanje rjesenja nistavim
11.Pojam izvrsenja
12.Vrste izvrsenja
13.Obustavljanje i odlaganje administrativnog rjesenja
14.Izvrsenje preko drugih osoba
15.Izvrsenje prisilom
V DIO
1.Pojam upravnog spora
2.Vrste upravnih sporova
3.Predmet upravnog spora
4.Subjekti upravnog spora
5.Zainteresovano lice u upravnom sporu
6.Tuzba u slucaju „sutnje uprave"
[/quote][quote="aidaim"]
I DIO
1.Pojam upravnog prava
2.Odnos upravnog prava sa drugim granama prava
3.Opci i materijalni pravni akti
4.Drzavna i federalna uprava (ministarstva)
5.Diskreciona ocjena kod nacela zakonitosti
6.Arhiv federacije
7.Lokalna samouprava
8.Javna preduzeca
9.Ustanove
10.Upravne organizacije
II DIO
1.Pojam i vrste upravnog akta
2.Prestanak vazenja upravnog akta
3.Pogresni upravni akt
4.Drzavljanstvo (sve o drzavljanstvu,obratiti paznju na naturalizaciju)
5.Zavicajno pravo
6.Udruzenje gradjana
7.Javni skupovi
8.Maticne knjige
9.Putne isprave
10.Javno dobro (obratiti paznju na koristenje javnog dobra)
11.Eksproprijacija
III DIO
1.Nacela (najvise pita:nacelo zakonitosti;materijalne istine;zastite prava gradjana i zastite javnog interesa;saslusanja stranke;konacnosti;dvostepenosti ili nacelo zalbe;nacelo usmenosti i pismenosti)
2.Avokacija i delegacija
3.Pravna pomoc
4.Pojam i vrste rokova
5.Dokazivanje
6.Dokaz ispravama
7.Dokaz svjedocima
8.Dokaz vjestacima
9.Prvostepeni postupak-pokretanje postupka
10.Poravnanje
11.Skraceni postupak
12.Predhodno pitanje
IV DIO
1.Oblik i sastavni dio rjesenja
2.Rjesenje sa skracenim obrazlozenjem
3.Rjesenje u obliku sluzbene zabiljeske u spisu
4.Djelimicno,dopunsko i privremeno rjesenje
5.Zalba
6.Suspenzivno i devolutivno dejstvo zalbe
7.Obnova postupka
8.Zahtjev za zastitu zakonitosti
9.Vanredno ukidanje rjesenja
10.Oglasavanje rjesenja nistavim
11.Pojam izvrsenja
12.Vrste izvrsenja
13.Obustavljanje i odlaganje administrativnog rjesenja
14.Izvrsenje preko drugih osoba
15.Izvrsenje prisilom
V DIO
1.Pojam upravnog spora
2.Vrste upravnih sporova
3.Predmet upravnog spora
4.Subjekti upravnog spora
5.Zainteresovano lice u upravnom sporu
6.Tuzba u slucaju „sutnje uprave"
[/quote]

Kolegice, da li sprmamo iskljucivo ova pitanja bez obzira jesmo li bolonja ili stari sistem ili ima neka razlika? I da li jos nesto dodatno treba?

mask
Posts: 111
Joined: Mon May 14, 2012 2:38 am

Odg: PFSA: Upravno pravo I

Post by mask »

Jel se ovaj predmet polaže kao ustav, glavu po glavu?

aidaim
Posts: 1556
Joined: Wed Jun 09, 2010 9:46 pm

Odg: PFSA: Upravno pravo I

Post by aidaim »

Stari sistem polaže 5 dijelova cijelu upravu, a ne znam stvarno sigurno je li isto i nama i bolonji, mislim da bi trebalo biti.

jerry
Posts: 194
Joined: Tue Oct 04, 2011 11:37 pm

Odg: PFSA: Upravno pravo I

Post by jerry »

Kako je prosao ispit danas? I kakva je prolaznost?

aidaim
Posts: 1556
Joined: Wed Jun 09, 2010 9:46 pm

Odg: PFSA: Upravno pravo I

Post by aidaim »

Ako nije problem, ko je danas izlazio samo da mi kaže otprilike koliko je bilo studenata starog sistema?

Dincica_
Posts: 949
Joined: Sun Oct 07, 2012 5:48 pm

Odg: PFSA: Upravno pravo I

Post by Dincica_ »

Prolaznost i vise nego odlicna :) ja dok sam bila na faxu a to je od 9 do 13 samo je 2 palo :) profa je korektan pita sve normalne stvari, nista sto je dodatno ili nesto sto nema u skripti. Takodjer i pomaze ako malo se zapne, i podsjeca tamo gdje si stao. Ne trazi sve od rijeci do rijeci nego osnovno da ispricas :) sretnoo

bianconero
Posts: 133
Joined: Fri Jun 29, 2012 2:48 pm

Odg: PFSA: Upravno pravo I

Post by bianconero »

Pita sve iz skripte i ne trazi puno, maksimalno je korektan.

Samo sto cekanje ubi.

aidaim
Posts: 1556
Joined: Wed Jun 09, 2010 9:46 pm

Odg: PFSA: Upravno pravo I

Post by aidaim »

A interesuje me znate li vi koji ste izlazili koliko je bilo studenata starog sistema, jel nas malo ostalo?

Post Reply

Return to “IV godina”