PFSVEMO: Latinski jezik

Za naše brucošice i brucoše. Vama je pomoć najpotrebnija...
crni-90
Posts: 67
Joined: Thu Dec 08, 2011 10:17 pm

PFSVEMO: Latinski jezik

Post by crni-90 » Fri Dec 09, 2011 12:27 pm

Kao što i svim temama kaže naslov, tako i u mojoj.

Da započnem sa pitanjem: je li Latisnki jezik uvjet za polaganje Rimskog prava i je li ga teško položiti, tj. šta najčešće pita?

Hvala!
Last edited by crni-90 on Sun Aug 19, 2012 5:31 pm, edited 1 time in total.

antonella
Posts: 9
Joined: Wed Jan 12, 2011 8:09 pm

Odg: Latinski jezik

Post by antonella » Mon Jan 09, 2012 11:29 am

Ja sam izvaredni student, trebaš naučit 20 rijeći na latinskome to ti da assistentica, te gramatiko najosnovnije padeže al da pjevaš knjiga elementa latina i proći češ 100%, pitat ćete rijeći i gramatiku ;)
Last edited by antonella on Tue Jan 10, 2012 2:41 pm, edited 1 time in total.

crni-90
Posts: 67
Joined: Thu Dec 08, 2011 10:17 pm

Odg: Latinski jezik

Post by crni-90 » Fri Feb 10, 2012 2:26 am

imali iko mail od asistenta
Last edited by crni-90 on Thu Mar 08, 2012 8:15 am, edited 1 time in total.

ivaplast
Posts: 17
Joined: Fri Mar 02, 2012 11:31 pm

Odg: Latinski jezik

Post by ivaplast » Wed Mar 07, 2012 9:34 pm

jel zna neko ,šta pita za usmeni iz latinskog?????

crni-90
Posts: 67
Joined: Thu Dec 08, 2011 10:17 pm

Odg: Latinski jezik

Post by crni-90 » Thu Mar 08, 2012 8:07 am

Pita ti ove izreke kolko ja znam Valjda asistent/profesor kaže na hr, a ti moraš na lat.

A da neznaš ti onda šta pita na pismenom??

DICTA  ET  SENTENTIAE

I. DIO

1. Historia est magistra vitae. = Povijest je učiteljica života.
2. Lupus in fabula. = Vuk u priči. (Mi o vuku, vuk na vrata.)
3. Licentia poetica. = Pjesnička sloboda.
4. Deus ex machina. = Bog iz stroja.
5. Ab ovo. = Od jajeta.
6. Periculum in mora. = Opasnost u odlaganju.
7. Post nubila Phoebus. = Poslije kiše sunce.
8. Ad bestias! Ad metalla! = Pred zvjerad! U rudnike!
9. Aurora Musis amica. = Zora muzama prijateljica.
10. Homo novus. = Novi čovjek. (Skorojević.)
11. Mel in ore, fel in corde. = Na usni med, u srcu jed (žuč).
12. Quot capita, tot sententiae. = Koliko glava, toliko mišljenja. (Koliko ljudi, toliko ćudi.)
13. O tempora, o mores! = O vremena, o običaji!
14.Honores mutant mores. = Časti mijenjaju običaje (ćudi).
15. Cum grano salis. = Sa zrnom soli.
16. Varietas delectat. = Promjena veseli.
17. Laconica brevitas. = Lakonska kratkoća.
18. Repetitio est mater studiorum. = Ponavljanje je majka učenja (znanja).
19. Iuvat cibus post opus. = Prija hrana poslije rada.
20. Corpus delicti. = Tijelo zločina.
21. Nomina sunt odiosa. = Imena su mrska.
22. Vulpes pilum mutat, non mores. = Lisica (vuk) dlaku mijenja, ne ćud.
23. Audaces fortuna iuvat. = Hrabre sreća pomaže.
24. Sapienti sat. = Mudrome dosta.
25. Lege artis. = Po zakonu umjetnosti.
26. Labor omnia vincit. = Rad sve pobjeđuje.
27. Mens sana in corpore sano. = Zdrav duh u zdravom tijelu.
28. Omnia praeclara rara. = Sve dragocjeno je rijetko. (Sve što je lijepo kratko traje.)
29. Panem et circenses. = Kruha i igara.
30. Casus belli. = Povod rata.
31. Manus manum lavat. = Ruka ruku pere.
32. Senatus populusque Romanus. = Senat i narod rimski.
33. In medias res. = U središnje stvari. (U sredinu stvari.)
34. In spe. = U nadi.
35. Usus magister egregius. = Iskustvo je izvrstan učitelj.
36. Res, non verba. = Djela, ne riječi.
37. Lapsus linquae. Lapsus calami. = Greška jezika. Greška pera.
38. Nulla dies sine linea. = Nijedan dan bez crte (poteza).
39. Ubi tu Gaius, ego Gaia. = Gdje ti Gaj, ja Gaja.
40. Hodie mihi, cras tibi. = Danas meni, sutra tebi.
41. Errare humanum est. = Ljudski je griješiti.
42. Vae soli! = Jao samome!
43. Fama volat. = Glas leti.
44. Hoc erat in votis. = Ovo bijaše u željama.
45. Quod nocet, saepe docet. = Što šteti, često poučava.
46. Non quis, sed quid. = Ne tko, nego što.
47. Testis unus, testis nullus. = Svjedok jedan, svjedok nijedan.
48. Nec Hercules contra duos. = Ni Herkul protiv dvojice.
49. Bis dat, qui cito dat. = Dvaput daje, koji brzo daje.
50. Si duo faciunt idem, non est idem. = Ako dvoje rade isto, nije isto.
51. Aquila non capit muscas. = Orao ne lovi mušice.
52. Cornix cornici oculos non effodiet. = Vrana vrani oči neće iskopati.
53. Eripuit caelo fulmen sceptrumque tyrannis. = Oteo je nebu munju i žezlo tiranima.
54. Rem acu tetigisti. = Stvar si iglom dirnuo. (Točno si pogodio.)
55. Festina lente. = Žuri polako.
56. Divide et impera! = Podijeli pa vladaj!
57. Fui quod es, eris quod sum. = Bio sam što jesi, bit ćeš što sam.
58. Felix, qui potuit rerum cognoscere causas. = Sretan, koji je mogao spoznati uzroke stvari.
59. Tertium non datur. = Treće nije dano.
60. Ut salutas, ita salutaberis. = Kako pozdravljaš, tako ćeš biti pozdravljen.
61. Sit tibi terra levis. = Neka ti je laka zemlja.
62. Audiatur et altera pars. = Neka se čuje i druga strana.
63. Medice, cura te ipsum! = Liječniče, liječi sama sebe!
64. Parce tempori! = Štedi vrijeme!
65. Vade mecum. = Koračaj sa mnom.
66. Carpe diem! = Iskoristi dan!
67. Principiis obsta! = Opiri (protivi) se u počecima!
68. Ipse dixit. = Sam je rekao.
69. Sero venientibus ossa. = Onima koji kasno dolaze kosti (ostaju).
70. Errata corrige! = Pogrešno ispravi!
71. Apparent rari nantes in gurgite vasto. = Pokazuju se rijetki koji plivaju u golemoj morskoj                                  pučini.
72. Vivere est militare. = Živjeti je boriti se.
73. Nosce te ipsum! = Upoznaj sama sebe!
74. Rem tene, verba sequentur. = Drži se stvari, riječi će slijediti.
75. Age, quod agis! = Radi što radiš!
76. Hic Rhodus, hic salta! = Ovdje je Rod, ovdje skoči!
77. Sit venia verbo. = Neka bude dopuštenje riječi. (Oprostite na izrazu.)
78. In flagranti. = U gorućem. (Zateći nekoga na samom činu.)
79. Tabula rasa. = Uglačana (prazna) ploča.
80. Laudator temporis acti. = Hvalitelj prošlih vremena.
81. Non omnis moriar. = Neću sav umrijeti.
82. Saxa loquuntur. = Stijene govore.
83. Exegi monumentum aere perennius. = Sagradio sam spomenik trajniji od mjeda.
II. DIO

1. Etiam tu, mi fili! = Zar i ti, moj sine! (Zar i ti, sine Brute!)
2. Arti musices. = Umjetnosti glazbe (posvećeno).
3. Res nullius. = Ničija stvar.
4. Ne quid nimis! = Ništa previše!
5. Suae quisque fortunae faber est. = Svatko je kovač svoje sreće.
6. Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur. = Slogom rastu male stvari, a neslogom se i najveće raspadaju. (Slogom rastu male stvari, a nesloga sve pokvari.)
7. S.P.D. Salutem plurrimam dicit. = Šalje srdačan pozdrav.
8. Tunica est propior pallio. = Tunika je bliža od palija.
9. Ultima Thule. = Posljednja Tula. (Kraj svijeta.)
10. Per aspera ad astra. = Preko trnja do zvijezda.
11. Ab ovo usque ad mala. Od jajeta sve do jabuka. (Od početka do kraja.)
12. Omne vivum ex ovo. = Sve živo iz jajeta.
13. Nulla regula sine exceptione. = Nijedno pravilo bez izuzetka.
14. Dulce et decorum est pro patria mori. = Slatko i časno je za domovinu umrijeti.
15. Sub rosa. = Pod ružom. (U povjerenju.)
16. Ad litteram. = Do slova. (Doslovce.)
17. Ad Kalendas Graecas. = Na grčke Kalende. (Nikada.)
18. Hannibal ad portas. = Hanibal pred vratima.
19. Margaritas ante porcos. = Biserje pred svinje.
20. Inter nos. = Među nama.
21. Per acclamationem. = Po glasnom odobravanju. (Jednoglasnim odobravanjem.)
22. In memoriam. = U sjećanju.
23. In melius. In peius. = U boljem. U gorem.
24. De facto. De iure. = Stvarno. Pravno.
25. Qui pro quo. = Tko za koga.
26. Ex abrupto. = Iz istrgnutog. (Bez priprave.)
27. Pro domo. = Za dom. (U svoju korist.)
28. Pars pro toto. = Dio za cjelinu.
29. Sine ira et studio. = Bez mržnje i naklonosti.
30. Conditio sine qua non. = Uvjet bez kojeg ne.
31. In margine. = Na rubu (stranice).
32. Omnia mutantur, nihil interit. = Sve se mijenja, ništa ne propada.
33. Sic itur ad astra. = Tako se ide do zvijezda.
34. Quiquid it est, timeo Danaos et dona ferentes. = Što god to bilo, bojim se Danajaca i kad darove nose.
35. Quiquid in occulto est, in apricum proferet aetas. = Što god je skriveno, na vidjelo će iznijeti vrijeme.
36. Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Latio. = Osvojena Grčka osvojila je surovog pobjednika i umjetnosti unijela u divlji Lacij.
37. Relata refero. = Javljam javljeno. (Po što kupio, po to prodao.)
38. Noli turbare circulos meos! = Nemoj kvariti moje krugove!
39. Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdim. = Upada u Scilu, tko želi izbjeći Haribdu.
40. Ave, Caesar, morituri te salutant! = Zdravo, Cezare, oni koji će umrijeti pozdravljaju te!
41. Fiat iustitia, pereat mundus! = Neka bude pravda, makar propao svijet!
42. Quod licet Iovi, non licet bovi! = Što je dopušteno Jupiteru, nije dopušteno volu!
43. Forsan et haec olim meminisse iuvabit. = Možda će goditi i ovoga se jednom sjetiti.
44. Dignum laude virum Musa vetat mori. = Muza brani da umre čovjek vrijedan hvale.
45. Nihil agenti dies longus est. = Onome koji ništa ne radi dan je dug.
46. Obliti privatorum publica curate! = Zaboravivši privatno (privatne stvari) brinite se za javno (javne stvari)!
47. Duobus litigantibus tertius gaudet. = Dok se dvojica svađaju, treći se veseli.
48. Pollice verso. = Okrenuvši palac.
49. Ridendo dicere verum. = Smijući se govoriti istinu.
50. Iniuriam qui facturus est, iam fecit. = Tko namjerava učiniti nepravdu, već je učinio.
51. De gustibus non est disputandum. = O ukusima se ne može (na smije) raspravljati.
52. Horribile visu. = Strašno za vidjeti.
53. Quousque tandem? = Dokle napokon?
54. Mutatis mutandis. = Promjenivši što treba promijeniti.
55. Status quo ante. = Stanje prije.
56. Naturalia non sunt turpia. = Prirodno nije sramotno.
57. Qui tacet, consentire videtur. = Tko šuti, čini se da se slaže.
58. Non bene pro toto libertas venditur auro. = Sloboda se ne prodaje ni za sve zlato.
59. In silvam ligna ferre. = Nositi drva u šumu.
60. Do, ut des. = Dam, da daš.
61. Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas. = Makar nedostajale snage, ipak treba pohvaliti volju.
62. Ut sementem feceris, ita metes. = Kako posiješ, tako ćeš i požeti.
63. Quot linquas calles, tot homines vales. = Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrijediš.
64. Si tacuisses, philosophus mansisses. = Da si šutio, ostao bi filozof.
GAUDEAMUS

Gaudeamus igitur,                                                              Vita nostra brevis est,
Iuvenes dum sumus.                                                                  Brevi finietur.
Post iucundam iuventutem,                                                      Venit mors velociter,
Post molestam senectutem                                                        Rapit nos atrociter,
Nos habebit humus.                                                                  Nemini parcetur.
Vivat academia,
Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet,
Vivant membra quaelibet,
Semper sint in flore!

ivaplast
Posts: 17
Joined: Fri Mar 02, 2012 11:31 pm

Odg: Latinski jezik

Post by ivaplast » Sat Mar 10, 2012 12:11 am

Navodno do dvadesete lekcije,al ja sam otišla vidit i nije baš tako,jer do dvadesete nema brojeva i futura....a na ispitu ima!!!a kako sve izreke i prijevod,kad je navodno samo dvadesetak.

crni-90
Posts: 67
Joined: Thu Dec 08, 2011 10:17 pm

Odg: Latinski jezik

Post by crni-90 » Sat Mar 10, 2012 2:23 pm

Neznam... Ja sam dobio ovo isto nešto spominjali 20 lekcija :S
a znači elementa latina ono od gramatike ne onaj prvi dio jel?

crni-90
Posts: 67
Joined: Thu Dec 08, 2011 10:17 pm

Odg: Latinski jezik

Post by crni-90 » Wed Apr 11, 2012 10:59 am

Bio sam na ispitu i Bogami ova ce generacija morat ucit latinski :( sutra cu napisat pitanja s testa(uzeo sam prazan jedan od profa).

Edit:

Evo pitanja

1.Napišite pravne izreke i izraze! (valjda ih mora bit preko 20 za dva)

2. Dekliniraj: a) imenicu cornu, -us, n.  b) sintagmu brevior dies, -ei, f.  c) ž. r. zamjenice hic, haec, hoc

3. napišite glave i redne brojeve

II -
V -
VII -
VIII -
X -

4. od glagola scribo, 3. scripsi, scriptum napravi sljedeća glagolska vremena: a) ind. prezenta pas. b) futur I. akt. c) ind. perfekta akt. d) ind. plusvamperfekta pas.Valjda treba bit 80 posto od gramatike toćno za prolaz :S
i naknadno se ide na usmeni i odgovaraju neke pjesmice!

Sretno!!
Last edited by crni-90 on Fri Apr 13, 2012 3:31 pm, edited 1 time in total.

ivaplast
Posts: 17
Joined: Fri Mar 02, 2012 11:31 pm

Odg: Latinski jezik

Post by ivaplast » Fri Apr 13, 2012 8:12 pm

Kakve pismice Boze dragi?????
Last edited by ivaplast on Sat Apr 14, 2012 11:36 pm, edited 1 time in total.

crni-90
Posts: 67
Joined: Thu Dec 08, 2011 10:17 pm

Odg: Latinski jezik

Post by crni-90 » Fri Apr 13, 2012 9:30 pm

ovo valjda, nisam još do tog stepena obrazovanja došo hahah

GAUDEAMUS

Gaudeamus igitur,                                                              Vita nostra brevis est,
Iuvenes dum sumus.                                                                  Brevi finietur.
Post iucundam iuventutem,                                                      Venit mors velociter,
Post molestam senectutem                                                        Rapit nos atrociter,
Nos habebit humus.                                                                  Nemini parcetur.
Vivat academia,
Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet,
Vivant membra quaelibet,
Semper sint in flore!

Post Reply

Return to “Prva godina”