PFSA: Treća godina | Opća diskusija...

Podforum studenata treće godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Causidicus
Posts: 119
Joined: Mon Dec 12, 2011 12:27 am

Re: PFSA: Treća godina | Opća diskusija...

Post by Causidicus »

Upis kolozije,konkretno 4. godinu,ostala su mi dva predmeta sa 3.,da li se upisuje kao obnova 3. ili upis 4.?

sljivo125
Posts: 171
Joined: Sun Mar 27, 2011 12:28 pm

Re: PFSA: Treća godina | Opća diskusija...

Post by sljivo125 »

Do kad traje upis i gdje se nalaze oni ziro racuni za uplatu (koliko svrha i to?) ?

david p
Posts: 203
Joined: Sat Nov 10, 2012 11:29 am

Re: PFSA: Treća godina | Opća diskusija...

Post by david p »

kupujem komplet knjige sa skriptama i potrebnim zakonima za 3 godinu

xx94
Posts: 67
Joined: Thu Sep 19, 2013 1:49 pm

Re: PFSA: Treća godina | Opća diskusija...

Post by xx94 »

Da li neko prodaje orginal Obligacije opci dio i Evropsku uniju ?

Nejra4
Posts: 3069
Joined: Wed Nov 10, 2010 11:05 pm

Re: PFSA: Treća godina | Opća diskusija...

Post by Nejra4 »

[quote="Causidicus"]
Upis kolozije,konkretno 4. godinu,ostala su mi dva predmeta sa 3.,da li se upisuje kao obnova 3. ili upis 4.?
[/quote]

Obnova 3.

amelat89
Posts: 104
Joined: Thu Feb 17, 2011 10:09 pm

Re: PFSA: Treća godina | Opća diskusija...

Post by amelat89 »

Zna li neko do kad traje upis?

marooni
Posts: 12
Joined: Thu Nov 07, 2013 10:03 am

Re: PFSA: Treća godina | Opća diskusija...

Post by marooni »

Prodaje li neko knjige za treću godinu?

david p
Posts: 203
Joined: Sat Nov 10, 2012 11:29 am

Re: PFSA: Treća godina | Opća diskusija...

Post by david p »

koja se literatura koristi za 1 Oblgacije obci dio 2radno pravo 3 medunarodno javno pravo1 4 krivicno procesno pravo 1 5 medunarodno krivicno pravo i 6 eu

Takatsuki Sen
Posts: 288
Joined: Sun Sep 30, 2012 4:42 am

Re: PFSA: Treća godina | Opća diskusija...

Post by Takatsuki Sen »

Obligaciono pravo opći dio-Abedin Bikić
Radno pravo-Sead Dedić, Jasminka Gradaščević-Sijerčić
Međunarodno pravo-V.Đ. Degan
Krivično procesno pravo knjiga 1-Hajrija Sijerčić-Čolić
Međunarodno krivično pravo-Borislav Petrović, Dragan Jovašević
Uvod u pravo Evropske unije-Nevenko Misita

kenan.topa
Posts: 21
Joined: Tue May 25, 2010 4:48 pm

Re: PFSA: Treća godina | Opća diskusija...

Post by kenan.topa »

Kako ide ta kolizija!?
Vanredan sam student,stara bolonja-iz 3-e god.mi je ostalo:radno,socijalno,obl.posebni dio i EU...da li mogu koliziono upisati 4.god.?

Post Reply

Return to “III godina”