PFSA: Treća godina | Opća diskusija...

Podforum studenata treće godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

student95
Posts: 68
Joined: Sun Sep 13, 2015 10:10 pm

Odg: PFSA: Treća godina | Opća diskusija...

Post by student95 »

hvala kolegice ;)


______________________________

http://www.:cenzura:/

mirza2206
Posts: 24
Joined: Sat Jan 18, 2014 6:40 pm

Odg: PFSA: Treća godina | Opća diskusija...

Post by mirza2206 »

Moze li neko napisati kada su druge parcijale iz radnog, mkp i kpp ?? Ima li neki poseban rok ili su i druge parcijale u terminima koji su navedeni u rasporedu ispita ??

itsme
Posts: 12
Joined: Fri Nov 06, 2015 1:12 pm

Odg: PFSA: Treća godina | Opća diskusija...

Post by itsme »

Ima li gdje spisak rokova za integralno polaganje ispita sada u jan-feb? :)

Leejla
Posts: 129
Joined: Wed Jul 04, 2012 11:52 am

Odg: PFSA: Treća godina | Opća diskusija...

Post by Leejla »

Ima, pogledaj na stranici faksa :)

itsme
Posts: 12
Joined: Fri Nov 06, 2015 1:12 pm

Odg: PFSA: Treća godina | Opća diskusija...

Post by itsme »

Ima li neka druga mogucnost da se vide termini jer nece da mi otvori ovaj link:

http://www.pfsa.unsa.ba/pf/ispitni-term ... ka-201516/

Leejla
Posts: 129
Joined: Wed Jul 04, 2012 11:52 am

Odg: PFSA: Treća godina | Opća diskusija...

Post by Leejla »

Odgovorni nastavnik/predmet: Redovni ispitni termin:
Popravni ispitni termin
Prof. dr. Nevenko Misita/prof. dr. Nežla Borić
UVOD U PRAVO EVROPSKE UNIJE 23.01.2016. u 12,00 04.02.2016. u 12,00
Prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO I 22.01.2016. u 10,00 5.02.2016. u 10,00
Prof. dr.  Sijerčić-Čolić
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO II 29.01.2016. u 10,00 12.02.2016. u 10,00
Prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić
PRAVNA KLINIKA IZ KRIVIČNOG PROCESNOG PRAVA 29.01.2016. u 11,00 12.02.2016. u 11,00
Prof. dr. Abedin Bikić
OBLIGACIONO PRAVO I 18.01.2016. u 14,00 1.02.2016. u 14,00
Prof. dr. Abedin Bikić
OBLIGACIONO PRAVO II 25.01.2016. u 14,00 8.02.2016. u 14,00
Prof. dr. Abedin Bikić
OBLIGACIONO PRAVO – OPĆI DIO 18.01.2016. u 14,00 1.02.2016. u 14,00
Prof. dr. Abedin Bikić
OBLIGACIONO PRAVO – POSEBNI DIO 25.01.2016. u 14,00 8.02.2016. u 14,00
Prof. dr. Abedin Bikić
PRAVNA KLINIKA IZ OBLIGACIONOG PRAVA 25.01.2016. u 14,00 8.02.2016. u 14,00
Prof. dr. Borislav Petrović
MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO 19.1.2016. u 13:00 12.2.2016. u 14:00

OSNOVE EVROPSKOG PRIVATNOG PRAVA
Prof. dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić/doc. dr. Mehmed Hadžić
RADNO PRAVO 26.01.2016. Usmeno.  Raspored će se objaviti po prijemu prijava. 9.02.2016. Usmeno.  Raspored će se objaviti po prijemu prijava.
Prof. dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić/doc. dr. Mehmed Hadžić
SOCIJALNO PRAVO 27.01.2016. Usmeno.  Raspored će se objaviti po prijemu prijava. 10.02.2016. Usmeno.  Raspored će se objaviti po prijemu prijava.
Prof. dr. Nežla Borić
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO I 20.01.2016. u 12,00 02.02.2016. u 12,00
Prof. dr. Nežla Borić
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO II 21.01.2016. u 12,00 03.02.2016. u 12,00
Doc. dr. Edina Sudzuka
FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO 28.01.2016. u 11,00 15.02.2016. u 17,00
Prof. dr. Nežla Borić
PRAVNA KLINIKA IZ MEĐUNARODNOG JAVNOG PRAVA 21.01.2016. u 12,00 03.02.2016. u 12,00

KLASIČNI PRAVNI TEKSTOVI II
Doc. dr. Kanita Imamović Čizmić
PRIVREDNO PRAVNI SISTEM I POLITIKA EU 30.1.2016. 11.2.2016.
Prof. dr. Abedin Bikić
PRAVO ZAŠTITE POTROŠAČA 25.01.2016. u 14,00 8.02.2016. u 14,00
Prof. dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić
PRAVNA KLINIKA IZ RADNOG PRAVA 27.01.2016. u 14,00 10.02.2016. u 14,00


melica.sar91
Posts: 178
Joined: Tue Nov 15, 2011 1:31 pm

Odg: PFSA: Treća godina | Opća diskusija...

Post by melica.sar91 »

Upisala sam koliziju, na isss-u ne mogu prijaviti ispite ? Je li se na stud. prijavljuju ili ... ?

Dincica_
Posts: 949
Joined: Sun Oct 07, 2012 5:48 pm

Odg: PFSA: Treća godina | Opća diskusija...

Post by Dincica_ »

Ima na stranici faxa kako se prijavljuju kolizioni ispiti. Sretno :)

Vper123
Posts: 12
Joined: Thu Oct 29, 2015 3:19 pm

Odg: PFSA: Treća godina | Opća diskusija...

Post by Vper123 »

Molim vas, kako mogu prijaviti ispite buduci da u ponudjenim imam samo sa druge godine i sa trece naredni semestar  :h055:

Post Reply

Return to “III godina”