Page 421 of 440

PFSA: Uvod u pravo Evropske unije

Posted: Thu Apr 09, 2015 1:55 pm
by Nihooo92
Hoće li prof. Nežla biti i na drugom roku 23.aprila ?

PFSA: Uvod u pravo Evropske unije

Posted: Thu Apr 09, 2015 10:21 pm
by DeDe
da , sad je ona stalno na ispitima

PFSA: Uvod u pravo Evropske unije

Posted: Fri Apr 10, 2015 1:12 am
by law
A junsko-julski rok?

PFSA: Uvod u pravo Evropske unije

Posted: Fri Apr 10, 2015 11:07 am
by DeDe
profesor Misita je na parcijali rekao da on vise nema nikakve veze sa drzanjem ispita

PFSA: Uvod u pravo Evropske unije

Posted: Fri Apr 10, 2015 11:23 am
by bianconero
satnica za sutra?

PFSA: Uvod u pravo Evropske unije

Posted: Fri Apr 10, 2015 11:32 am
by Dincica_
U 12h valjda svi :D

PFSA: Uvod u pravo Evropske unije

Posted: Fri Apr 10, 2015 11:33 am
by bianconero
a pa kako cemo stati :P

PFSA: Uvod u pravo Evropske unije

Posted: Fri Apr 10, 2015 12:01 pm
by maki21

PFSA: Uvod u pravo Evropske unije

Posted: Sat Apr 11, 2015 4:32 pm
by PravoAmela
Koja su pitanja bila danas na ispitu, moze li neko napisati? :D

PFSA: Uvod u pravo Evropske unije

Posted: Sat Apr 11, 2015 5:59 pm
by bianconero
Moja grupa:

EUROATOM, III stub, sirenje EU, nadogradnja ustavnog okvira - NICA, Evropska komisija