Page 205 of 211

PFSA: Socijalno pravo

Posted: Sun Mar 22, 2015 3:34 pm
by Blair
Kolegice to je kao neka skripta sa odgovorenim pitanjima ima oko 30ak stranica. Ja bih uslikala ali mi je telefon na popravci, ovaj zamjenski nema kameru :) imas u kopirnici kod hilde, ili ako neko od kolega moze da ti uslika.

PFSA: Socijalno pravo

Posted: Tue Mar 24, 2015 3:39 pm
by amilaaa19
Da li neko može napisati današnja pitanja sa parcijale iz Socijalnog? Hvala.

PFSA: Socijalno pravo

Posted: Tue Mar 24, 2015 6:28 pm
by Takatsuki Sen
1.Navesti podjele socijalnog prava prema svim kriterijima podjele.
2.Socijalno pravo u objektivnom smislu.
3.Zaokruziti elemente socijalnopravnih odnosa.
4.Nekoliko recenica da se dopuni oko historijskog razvoja socijalnog prava u BiH, uglavnom vezano za Jugoslaviju (koji je zakon bitan za staru Jugoslaviju pa neka karakteristika trece faze razvoja u SFRJ).
4.Socijalna politika je segment koje politike (ekonomske).
5.Navesti obiljezja modernog liberalnog modela socijalne politike (bile su tri tacke.da se navedu)
6.Zaokruzi sta je socijalna zastita (odgovor.je u onoj lekciji vidovi socijalne politike).
7.Sta je osigurani rizik?
8.Socijalna kohezija i navesti 5 dimenzija socijalne kohezije.
9.Navesti kljucne pojmove socijalnog prava.
10.Sta se podrazumijeva pod fizioloskim rizicima?
11.Zaokruziti faktore socijalne politike.
12.Definisati sigurnost i blagostanje kao obiljezja socijalne drzave.
13.Koje su okolnosti bile bitne za razvoj socijalnog prava?
14.Zaokruzi koliko prava i principa se spominje u Evropskoj socijalnoj povelji.
15.Kako se grupisu prava u Evropskoj socijalnoj povelji (bile su tri tacke da se navedu)?
16.Navesti nacela nekakve smjernice o koordinaciji sistema socijalne sigurnosti.
17.Navesti one pojmove iz konvencije 102 i objasniti staz.
18.Objasniti organizaciju sistema zdravstvenog osiguranja. Sta su zdravstvene ustanove?
19.Zaokruzi nacine finansiranja socijalnog osiguranja.
Zadnjeg pitanja se ne sjecam.

PFSA: Socijalno pravo

Posted: Tue Apr 07, 2015 12:50 pm
by rale88
Je li neko polagao usmeno kod profesorice koliko pitanja postavi i kako izgleda taj usmeni da prenese utiske za sutra da znamo ?

PFSA: Socijalno pravo

Posted: Tue May 19, 2015 8:04 pm
by orienta
Po cemu je sad najbolje uciti socijalno, za integralu?

PFSA: Socijalno pravo

Posted: Wed May 20, 2015 11:51 am
by Takatsuki Sen
Uvijek je najbolje po knjizi uciti uz kombinaciju sa zakonom i prezentacijama sa predavanja jer nisi sve stvari u knjizi tacne.

PFSA: Socijalno pravo

Posted: Fri May 22, 2015 2:28 pm
by Takatsuki Sen
Je li profesorica govorila ista vezano za ispit u utorak? Ikakve napomene?

PFSA: Socijalno pravo

Posted: Tue May 26, 2015 10:55 am
by bianconero
moze ko postaviti pitanja koja su bila danas? hvala puno

PFSA: Socijalno pravo

Posted: Tue May 26, 2015 11:11 am
by Takatsuki Sen
Prava penzionera iz zdravstvenog osiguranja, koji gradjani su obavezno zdravstveno osigurani iako ne uplacuju doprinose, postupak kada poslodavac nije prijavio radnika zavodu za zdravstveno osiguranje, kako se odredjuju osnovica i visinaastarosne penzije, uvjeti za starosnu penziju, jesu li vjersku sluzbenici i vrhunski sportisti obavezno osigurani, fizicka onesposobljnost, rizici u penzijsko-invalidskom osiguranju obveznici uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje, naknada za slucaj nezaposlenosti, uvjeti, koje lice aktivno trazi zaposlenje, organ za ostvarivanje prava civilnih zrtava rata u prvom i drugom stepenu, ko su clanovi porodice poginulih umrlih i nestalih branioca, prava ratnih vojnih invalida, prava clanova poginulih, umrluh i nestalih branilaca, ko ima pravo na uvecanu porodicnu invalidninu, ucesnici u ratu premaaxakonu o pravima branilaca i clanova njihovih porodixa.

PFSA: Socijalno pravo

Posted: Tue May 26, 2015 5:14 pm
by jerry
Na koji nacin se provodi zdravstvena zastita, osiguranici PIO, staz osiguranja, uvjeti na strani bravcnog druga kod sticanja prava na porodicnu penziju, uvjeti na strani djece kod sticanja prava na porodicne penzije, kako se utvrdjuje visina porodicne penzije, fizicka onesposobljenost, mirnodopski vojni invalid

ne znam vise, pa nek neko dopuni ako se sjeca.