PFSA: Socijalno pravo

Podforum studenata treće godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Blair
Posts: 82
Joined: Wed Dec 19, 2012 8:06 pm

PFSA: Socijalno pravo

Post by Blair »

Kolegice to je kao neka skripta sa odgovorenim pitanjima ima oko 30ak stranica. Ja bih uslikala ali mi je telefon na popravci, ovaj zamjenski nema kameru :) imas u kopirnici kod hilde, ili ako neko od kolega moze da ti uslika.

amilaaa19
Posts: 1
Joined: Wed Nov 05, 2014 6:19 pm

PFSA: Socijalno pravo

Post by amilaaa19 »

Da li neko može napisati današnja pitanja sa parcijale iz Socijalnog? Hvala.

Takatsuki Sen
Posts: 288
Joined: Sun Sep 30, 2012 4:42 am

PFSA: Socijalno pravo

Post by Takatsuki Sen »

1.Navesti podjele socijalnog prava prema svim kriterijima podjele.
2.Socijalno pravo u objektivnom smislu.
3.Zaokruziti elemente socijalnopravnih odnosa.
4.Nekoliko recenica da se dopuni oko historijskog razvoja socijalnog prava u BiH, uglavnom vezano za Jugoslaviju (koji je zakon bitan za staru Jugoslaviju pa neka karakteristika trece faze razvoja u SFRJ).
4.Socijalna politika je segment koje politike (ekonomske).
5.Navesti obiljezja modernog liberalnog modela socijalne politike (bile su tri tacke.da se navedu)
6.Zaokruzi sta je socijalna zastita (odgovor.je u onoj lekciji vidovi socijalne politike).
7.Sta je osigurani rizik?
8.Socijalna kohezija i navesti 5 dimenzija socijalne kohezije.
9.Navesti kljucne pojmove socijalnog prava.
10.Sta se podrazumijeva pod fizioloskim rizicima?
11.Zaokruziti faktore socijalne politike.
12.Definisati sigurnost i blagostanje kao obiljezja socijalne drzave.
13.Koje su okolnosti bile bitne za razvoj socijalnog prava?
14.Zaokruzi koliko prava i principa se spominje u Evropskoj socijalnoj povelji.
15.Kako se grupisu prava u Evropskoj socijalnoj povelji (bile su tri tacke da se navedu)?
16.Navesti nacela nekakve smjernice o koordinaciji sistema socijalne sigurnosti.
17.Navesti one pojmove iz konvencije 102 i objasniti staz.
18.Objasniti organizaciju sistema zdravstvenog osiguranja. Sta su zdravstvene ustanove?
19.Zaokruzi nacine finansiranja socijalnog osiguranja.
Zadnjeg pitanja se ne sjecam.

rale88
Posts: 291
Joined: Thu Oct 01, 2009 2:08 pm

PFSA: Socijalno pravo

Post by rale88 »

Je li neko polagao usmeno kod profesorice koliko pitanja postavi i kako izgleda taj usmeni da prenese utiske za sutra da znamo ?

orienta
Posts: 7
Joined: Fri Apr 17, 2015 11:25 am

PFSA: Socijalno pravo

Post by orienta »

Po cemu je sad najbolje uciti socijalno, za integralu?

Takatsuki Sen
Posts: 288
Joined: Sun Sep 30, 2012 4:42 am

PFSA: Socijalno pravo

Post by Takatsuki Sen »

Uvijek je najbolje po knjizi uciti uz kombinaciju sa zakonom i prezentacijama sa predavanja jer nisi sve stvari u knjizi tacne.

Takatsuki Sen
Posts: 288
Joined: Sun Sep 30, 2012 4:42 am

PFSA: Socijalno pravo

Post by Takatsuki Sen »

Je li profesorica govorila ista vezano za ispit u utorak? Ikakve napomene?

bianconero
Posts: 133
Joined: Fri Jun 29, 2012 2:48 pm

PFSA: Socijalno pravo

Post by bianconero »

moze ko postaviti pitanja koja su bila danas? hvala puno

Takatsuki Sen
Posts: 288
Joined: Sun Sep 30, 2012 4:42 am

PFSA: Socijalno pravo

Post by Takatsuki Sen »

Prava penzionera iz zdravstvenog osiguranja, koji gradjani su obavezno zdravstveno osigurani iako ne uplacuju doprinose, postupak kada poslodavac nije prijavio radnika zavodu za zdravstveno osiguranje, kako se odredjuju osnovica i visinaastarosne penzije, uvjeti za starosnu penziju, jesu li vjersku sluzbenici i vrhunski sportisti obavezno osigurani, fizicka onesposobljnost, rizici u penzijsko-invalidskom osiguranju obveznici uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje, naknada za slucaj nezaposlenosti, uvjeti, koje lice aktivno trazi zaposlenje, organ za ostvarivanje prava civilnih zrtava rata u prvom i drugom stepenu, ko su clanovi porodice poginulih umrlih i nestalih branioca, prava ratnih vojnih invalida, prava clanova poginulih, umrluh i nestalih branilaca, ko ima pravo na uvecanu porodicnu invalidninu, ucesnici u ratu premaaxakonu o pravima branilaca i clanova njihovih porodixa.

jerry
Posts: 194
Joined: Tue Oct 04, 2011 11:37 pm

PFSA: Socijalno pravo

Post by jerry »

Na koji nacin se provodi zdravstvena zastita, osiguranici PIO, staz osiguranja, uvjeti na strani bravcnog druga kod sticanja prava na porodicnu penziju, uvjeti na strani djece kod sticanja prava na porodicne penzije, kako se utvrdjuje visina porodicne penzije, fizicka onesposobljenost, mirnodopski vojni invalid

ne znam vise, pa nek neko dopuni ako se sjeca.

Post Reply

Return to “III godina”