PFSA: Klasični pravni tekstovi (izborni predmet)

Podforum studenata treće godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
MarcusTulliusCicero
Posts: 9869
Joined: Fri Feb 20, 2009 12:49 am
Contact:

Odg: Klasični pravni tekstovi (izborni predmet)

Post by MarcusTulliusCicero »

Rezultati četvrtog zadatka iz predmeta Klasični pravni tekstovi.

http://:cenzura:/pravni-fakulteti/pravn ... jevo/6132/

Nermica
Posts: 548
Joined: Sat Sep 12, 2009 4:14 pm

Odg: Klasični pravni tekstovi (izborni predmet)

Post by Nermica »

Da li bih nekog od kolega mogla zamoliti da kopiram zadatke koje su dosad radili? :)) ili da mi posalje na mail?

bubu
Posts: 35
Joined: Mon Oct 26, 2009 4:59 pm

Odg: Klasični pravni tekstovi (izborni predmet)

Post by bubu »

SOCIETAS- POJAM I SADRŽINA (ulog, podjela dobiti i gubitaka)- Zadaća Klasični pravni tekstovi

Tekstovi:

1. Gai Institutiones, 3.149- 150:

Veoma je sporno bilo da li se može ugovoriti ortakluk tako da jedan ortak ima veći udio u dobiti, a trpi manji rizik. Tako štogod je Kvint Mucije smatrao suprotnim prirodi ortakluka. Međutim, Servije Suplicije, čije je mišljenje preovladalo, smatrao je da je takav ortakluk moguć u toj mjeri, da bi se čak moglo udružiti tako da neko uopšte ne učestvuje u riziku, a ipak dijeli dobit, ako je njegov udio toliko dragocijen da je s gledišta pravičnosti ovakva klauzula opravdana. A može se i tako udružiti da jedan ulaže imovinu, a drugi ne ulaže, pa da ipak zajednički dijele dobit, jer često nečiji rad vrijedi koliko i imovina. 150. U slučaju da nije ništa ugovoreno o udjelima u dobiti i riziku, jasno je da će i dobit i šteta biti podijeljeni na jednake dijelove. A ako je o jednom izričito ugovoreno, npr. o dobiti, a o drugom nije, na ono o čemu nije ugovoreno primjenjuje se isti odnos, kao i na ono o čemu je ugovoreno.

2. D. 17.2.29.2 (ULPIANUS libro trigensimo ad Sabinum):

Ariston navodi da je Kasije odgovorio da se ne može osnovati takav ortakluk u kojem bi neko sticao samo korist, a drugi snosio štetu: takav se ortakluk obično naziva lavovskim. I mi se slažemo sa tim mišljenjem da je ugovor o ortakluku u kojem bi jedan samo sticao, a drugi ne bi imao nikakve koristi, nego snosio štetu- ništav, jer je najnepravičniji oblik ortakluka onaj u kojem neko snosi štetu, a nema i koristi.

3. D.17.2.5.1 (ULPIANUS libro trigesimo primo ad edictum):

Ortakluk se može zaključiti i valjan je i između osoba koje nisu jednakih imovinskih mogućnosti, jer često onaj siromašniji svojim radom nadopunjuje ono što mu, upoređujući samo imovinu, nedostaje. Ortakluk čija bi svrha bila poklon ne može se valjano osnovati.

PITANJA:

1. Svrstajte ugovor o ortakluku u odgovarajuće kategorije: a) ius civile/ius gentium b) stricti iuris/ bonae fidei c) contractus unilateralis/ bilateralis inaequalis/ bilateralis aequalis, d) verbalni/literarni/realni/konsenzualni.

2. Koji su bitni elementi ugovora (essentialia negotii)?

3. Šta sve može predstavljati ulog?

4. Da li je dogovor o podjeli dobiti i rizika bitan element ugovora?

5. U čemu se ogleda veliki spor između republikanskih pravnika Kvinta Mucija i Servija Suplicija kada je riječ o podjeli dobiti i rizika?

6. Koje su granice autonomije volje ortaka postavljene u klasičnom rimskom pravu?

7. Objasniti šta je lavovski ortakluk?

ZADATAK:

Ticije i Sej sporazumjeli su se da ustanove ortakluk radi trgovine umjetninama. Ticije će u ortakluk unijeti imovinu dvostruko veće vrijednosti nego Sej. Ostalo nisu precizirali ugovorom.

a) Da li je ovaj ugovor valjan (da li sadrži sve bitne elemente)?
b) Na koji način će Ticije i Sej dijeliti dobit i rizik?

PRONAĆI ODREDBE O ORTAKLUKU U MODERNIM ZAKONODAVSTVIMA.

SRETNO !!!

endless
Posts: 278
Joined: Thu Mar 29, 2012 2:11 pm

Odg: Klasični pravni tekstovi (izborni predmet)

Post by endless »

Je li ovo danasnji zadatak?

bubu
Posts: 35
Joined: Mon Oct 26, 2009 4:59 pm

Odg: Klasični pravni tekstovi (izborni predmet)

Post by bubu »

Jeste, ovo je zadatak sa posljednjih predavanja.

Nermica
Posts: 548
Joined: Sat Sep 12, 2009 4:14 pm

Odg: Klasični pravni tekstovi (izborni predmet)

Post by Nermica »

Zna li neko kad su konsultacije kod ass Irene i profesora Drine? :) i da mi napisete ovdje hvalaa...

MarcusTulliusCicero
Posts: 9869
Joined: Fri Feb 20, 2009 12:49 am
Contact:

Odg: Klasični pravni tekstovi (izborni predmet)

Post by MarcusTulliusCicero »

Obavještenje o promjeni termina ispita iz predmeta Klasični pravni tekstovi II
http://:cenzura:/pravni-fakulteti/pravn ... jevo/6272/


Dorian.Gray
Posts: 212
Joined: Wed Feb 03, 2010 1:12 am

Odg: Klasični pravni tekstovi (izborni predmet)

Post by Dorian.Gray »

takodjer me zanima kada su konsultacije kod ovog profesora i gdje mu je kabinet , te da li ima mail . Ja i jos par kolega smo predali ireni zadacu jer nismo mogli naci demonstratoricu, i sada nismo izisli na spisku rezultata iz zadace..

endless
Posts: 278
Joined: Thu Mar 29, 2012 2:11 pm

Odg: Klasični pravni tekstovi (izborni predmet)

Post by endless »

Njegov je kabinet na trecem spratu, preko puta kabineta od Bajre Golica.

Post Reply

Return to “III godina”