Treća godina

Skripte i pomoćni materijali za pripremu ispita za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Post Reply
User avatar
STUDOMAT
Posts: 1086
Joined: Sat Jan 19, 2013 12:41 am
Contact:

Treća godina

Post by STUDOMAT » Sun Sep 02, 2018 3:36 pm

Skripte i pomoćni materijali za pripremu ispita za studente treće godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Attachments
Uvod u pravo Evropske unije - Pomoćni materijal za pripremu ispita.pdf
(402.57 KiB) Downloaded 403 times
Uvod u pravo Evropske unije - Ispitna pitanja.pdf
(265.25 KiB) Downloaded 283 times
Uvod u pravo Evropske unije - Ispitna pitanja i odgovori.pdf
(752.01 KiB) Downloaded 271 times
SOCIJALNO-PRAVO-SKRIPTA.pdf
(632.81 KiB) Downloaded 222 times
Socijalno pravo - Prezentacije.zip
(296.46 KiB) Downloaded 171 times
Socijalno pravo - Pomoćni materijal za pripremu ispita.pdf
(477.56 KiB) Downloaded 188 times
Radno pravo - Pomoćni materijal za pripremu ispita.pdf
(146.28 KiB) Downloaded 321 times
Radno pravo - Pomoćni materijal za pripremu ispita III.pdf
(821.79 KiB) Downloaded 297 times
Radno pravo - Pomoćni materijal za pripremu ispita II.pdf
(449.39 KiB) Downloaded 539 times
Pravna medicina - Pomoćni materijal za pripremu ispita.PDF
(915.69 KiB) Downloaded 111 times
Pravna medicina - Pomoćni materijal za pripremu ispita II.pdf
(416.16 KiB) Downloaded 104 times
Osnovi evropskog privatnog prava - Pomoćni materijal za pripremu ispita II.pdf
(522.76 KiB) Downloaded 208 times
Osnovi evropskog privatnog prava - Pomoćni materijal za pripremu ispita I.pdf
(282.47 KiB) Downloaded 211 times
Osnovi evropskog privatnog prava - Ispitna pitanja.pdf
(35.68 KiB) Downloaded 220 times
Obligaciono pravo posebni dio - Zadaci.pdf
(606.87 KiB) Downloaded 277 times
Obligaciono pravo I - Pomoćni materijal za pripremu ispita.pdf
(708.03 KiB) Downloaded 402 times
Obligaciono pravo I - Pomoćni materijal za pripremu ispita II.pdf
(534.96 KiB) Downloaded 400 times
Obligaciono pravo - Struktura Zakona o obligacionim odnosima.pdf
(333.29 KiB) Downloaded 189 times
Obligaciono pravo - Ispitna pitanja.pdf
(112.32 KiB) Downloaded 438 times
Međunarodno krivično pravo - Pomoćni materijal za pripremu druge parcijale.pdf
(707.05 KiB) Downloaded 225 times
Međunarodno javno pravo II - Pomoćni materijal za pripremu ispita.pdf
(704.41 KiB) Downloaded 304 times
Međunarodno javno pravo II - Ispitna pitanja.pdf
(69.2 KiB) Downloaded 213 times
Međunarodno javno pravo I - Ispitna pitanja.pdf
(40.27 KiB) Downloaded 227 times
Medjunarodno javno pravo - Pomocni materijal za pripremu ispita.pdf
(897.5 KiB) Downloaded 349 times
Medjunarodno javno pravo - Pomocni materijal za pripremu ispita II.pdf
(748.26 KiB) Downloaded 250 times
Krivično procesno pravo II - Pomoćni materijal za pripremu ispita.pdf
(629.59 KiB) Downloaded 343 times
Krivično procesno pravo I - Pomoćni materijal za pripremu ispita.pdf
(489.08 KiB) Downloaded 591 times
Krivično procesno pravo - Pomoćni materijal za pripremu ispita.pdf
(333.76 KiB) Downloaded 360 times
Finansije i finansijsko pravo - Pomocni materijal za pripremu ispita.pdf
(485.28 KiB) Downloaded 322 times
Finansije i finansijsko pravo - Pomocni materijal za pripremu ispita II.pdf
(715.83 KiB) Downloaded 285 times

Post Reply

Return to “Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu”