Druga godina

Skripte i pomoćni materijali za pripremu ispita za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Post Reply
User avatar
STUDOMAT
Posts: 1062
Joined: Sat Jan 19, 2013 12:41 am
Contact:

Druga godina

Post by STUDOMAT » Sun Sep 02, 2018 3:34 pm

Skripte i pomoćni materijali za pripremu ispita za studente druge godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Attachments
Zemljisnoknjižno pravo - Predavanja i vježbe.ppt
(284 KiB) Downloaded 146 times
Uvod u građansko pravo- Pomoćni materijal za pripremu ispita.pdf
(601.85 KiB) Downloaded 385 times
Uvod u građansko pravo - Zadaci.pdf
(241.92 KiB) Downloaded 254 times
Ustavno pravo I - Pomoćni materijal za pripremu ispita.pdf
(626.69 KiB) Downloaded 351 times
Ustavno pravo I - Pomoćni materijal za pripremu ispita II.pdf
(720.77 KiB) Downloaded 218 times
Ustavno pravo I - Ispitna pitanja.pdf
(281.06 KiB) Downloaded 328 times
Stvarno pravo - Zadaci.pdf
(2.31 MiB) Downloaded 138 times
Stvarno pravo - Predavanja.ppt
(98 KiB) Downloaded 166 times
Stvarno pravo - Pomoćni materijal za pripremu ispita.pdf
(473.81 KiB) Downloaded 741 times
Savremeni pravno-politički sistemi - Predavanja.ppt
(350.5 KiB) Downloaded 73 times
Savremeni pravno-politički sistemi - Pomoćni materijal za pripremu ispita.pdf
(642.2 KiB) Downloaded 91 times
Savremeni pravno-politički sistemi - Ispitna pitanja i odgovori.pdf
(334.48 KiB) Downloaded 57 times
Roditeljsko i starateljsko pravo - Testovi.pdf
(216.49 KiB) Downloaded 160 times
Roditeljsko i starateljsko pravo - Pomoćni materijal za pripremu prve parcijale.pdf
(611.58 KiB) Downloaded 266 times
Roditeljsko i starateljsko pravo - Pomoćni materijal za pripremu ispita.pdf
(2.56 MiB) Downloaded 166 times
Privredno pravni sistem i politika - Ispitna pitanja.pdf
(705.76 KiB) Downloaded 183 times
Privredno pravni sistem i politika - Ispitna pitanja i odgovori.PDF
(3.06 MiB) Downloaded 227 times
Pravne kulture - Veliki pravni sistemi u svijetu (razlike).pdf
(220.96 KiB) Downloaded 68 times
Pravne kulture - Veliki pravni sistemi u svijetu (prezentacija).ppt
(348.5 KiB) Downloaded 34 times
Pravne kulture - Predstavljanje mješovitih jurisdikcija.pdf
(165.42 KiB) Downloaded 83 times
Pravne kulture - Predavanja.ppt
(570.5 KiB) Downloaded 40 times
Pravne kulture - Njemački građanski zakonik.ppt
(143.5 KiB) Downloaded 47 times
Pravne kulture - Nastavni plan.pdf
(76.97 KiB) Downloaded 34 times
Pravne kulture - Medžella.ppt
(114.5 KiB) Downloaded 63 times
Pravne kulture - Ispitna pitanja.pdf
(90.02 KiB) Downloaded 67 times
Pravne kulture - Francuski građanski zakonik.pptx
(120.77 KiB) Downloaded 181 times
Pravne kulture - Egipatski građansk zakonik.ppt
(374 KiB) Downloaded 39 times
Pravne kulture - Common law vs. Civilni pravni sistem (prezentacija).ppt
(393 KiB) Downloaded 38 times
Pravne kulture - Common law vs. Civilni pravni sistem (poređenje).pdf
(310.04 KiB) Downloaded 47 times
Porodično pravo - Pomoćni materijal za pripremu ispita.pdf
(838.59 KiB) Downloaded 189 times
Nasljedno pravo - Zadaci.pdf
(359.11 KiB) Downloaded 123 times
Nasljedno pravo - Predavanja.ppt
(281 KiB) Downloaded 90 times
Nasljedno pravo - Pomoćni materijal za pripremu ispita.pdf
(549.56 KiB) Downloaded 457 times
Moderne pravne kodifikacije - Odgovori na pitanja za prvi test.pdf
(415.76 KiB) Downloaded 267 times
Krivično pravo - Predavanja.pdf
(266.48 KiB) Downloaded 240 times
Krivično pravo - Pomoćni materijal za pripremu ispita.pdf
(1.36 MiB) Downloaded 267 times
Krivično pravo - Pitanja za test.pdf
(269.3 KiB) Downloaded 227 times
Bračno pravo - Pomoćni materijal za pripremu ispita.pdf
(628.85 KiB) Downloaded 435 times
Bračno pravo - Pomoćni materijal za pripremu ispita III.pdf
(284.95 KiB) Downloaded 195 times
Bračno pravo - Pomoćni materijal za pripremu ispita II.pdf
(492.63 KiB) Downloaded 450 times

Post Reply

Return to “Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu”