Pravo ljudskih prava

Još malo, pa gotovo!
MarcusTulliusCicero
Posts: 9846
Joined: Fri Feb 20, 2009 12:49 am
Contact:

Pravo ljudskih prava

Post by MarcusTulliusCicero »

Naslov sve govori... :d055:
Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Odg: Pravo ljudskih prava

Post by Alniyat »

Vjezbe ce se odrzati u ponedeljak, 10.10.2011. u terminu od 8:15 do 9:00 u sali IV god. (I i II gr. zajedno), te zato u cetvrtak, 13.10.2011. nece biti vjezbi.
Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Odg: Pravo ljudskih prava

Post by Alniyat »

Vježbe iz ovog predmeta će se umjesto 25.10. održati u utorak 1.11.
Nastava će se održati po grupama u rasporedu: od 8:15 - 9h i od 9:15 - 10h u sali 3 ZPF.
brena
Posts: 3
Joined: Fri Sep 30, 2011 9:00 am

Odg: Pravo ljudskih prava

Post by brena »

moželi se polagati parcijalno
Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Odg: Pravo ljudskih prava

Post by Alniyat »

Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Odg: Pravo ljudskih prava

Post by Alniyat »

Obavezna literatura
Ljudska prava, Neđo Miličević, Sarajevo, 2007. i
Evropska konvencija prema praksi Evropskog suda za ljudska prava, Mirjana Nadaždin Defterfarević, Mostar, 2007.

Kolokviji
Tokom predavanja će biti održana dva kolokvija tako da studenti koji su polozili sve predmete iz prosle godine imaju mogucnost da ovaj predmet poloze prije ispitnih rokova.
OMEGA
Posts: 19
Joined: Fri Jun 29, 2012 11:24 am

Pravo ljudskih prava - literatura

Post by OMEGA »

Upit za potrebnu literaturu:

Molim cijenjene kolege da mi preporuče gdje mogu nabaviti isječke iz knjige "Međunarodna ljudska prava" od Thomasa Burgenthala: stranice 17-67; 95-103; 174-196. Ako neko to već ima u digitalnom obliku, bilo bi fenomenalno da mi pošalje.
Nadam se da će mi neko moći odgovoriti.
Hvala i lijep pozdrav
Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Odg: Pravo ljudskih prava

Post by Alniyat »

@OMEGA - žao mi je, ali tu knjigu nemam. Mozda ti se javi neko od studenata ko je ima ali bi ti bilo najbolje da pogledas u biblioteci Univerziteta.  :)

Pitanja sa 1. parcijale (21.11.):

1. Teoriski modeli shvatanja ljudskih prava
2. Izvori ljudskih prava u unutrašnjem pravu
3. Član 1 Konvencije
4. Član 10 Konvencije - Trodjelni test
Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Odg: Pravo ljudskih prava

Post by Alniyat »

Pitanja koja su se ranije javljala na ispitima:

- ESLJP
- Uslovi dopuštenosti peticije (!)
- Postupak pred ESLJP (!)
- čl. 1 - obaveza poštovanja ljudskih prava
- čl. 2 - pravo na život
- čl. 3 - zabrana mučenja
- čl. 4 - zabrana ropstva i prinudnog rada
- čl. 6 - pravo na pravično suđenje
- čl. 8 - pravo na poštivanje privatnog i porodičnog života
- Sloboda kretanja
- Pritvor
- Pravo na suđenje u razumnom roku
- čl. 9 - sloboda misli, savijesti i vjere (!)
- čl. 10 - sloboda izražavanja
- čl. 14 - zabrana diskriminacije(!)
- čl. 57 - rezerve
- Teorijski modeli nastanka ljudskih prava
- Formalni i materijalni izvori ljudskih prava
- Međunarodni izvori ljudskih prava
- Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima
- Pakt o građanskim i političkim pravima
- Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima
- Evropska socijalna povelja
- Okvirna konvencija za zaštitu osnovnih prava i sloboda
- Zabrana diskriminacije u ustavu BiH
- Pravo na pravičan postupak
- Ljudska prava u sistemu unutrašnjih i međunarodnih prava
- Presude ESLJP
- Partije u BiH
- Pravo na obrazovanje
- Katalog građanskih i političkih prava u univerzalnoj deklaraciji
- Zabrana mučenja, okrutnog,  nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja
- Pravo na jednaku zaštitu pred zakonom
- Pravo protiv samovoljnog lišavanja slobode, zatvaranja i progona
- Presumpcija nevinosti
- Sloboda kretanja i izbora stanovanja
- Sloboda mirnog okupljana i udruživanja
- Načelo legaliteta
- Pravo na državljanstvo
- Pravo na slobodu zasnivanja braka i porodice
- Katalog socijalnih prava
OMEGA
Posts: 19
Joined: Fri Jun 29, 2012 11:24 am

Odg: Pravo ljudskih prava

Post by OMEGA »

Da li je potrebno doslovno citirati clanove na testu?
Last edited by OMEGA on Tue Jan 08, 2013 8:46 pm, edited 1 time in total.
Post Reply

Return to “Četvrta godina”