Upravno pravo I i II

Još malo, pa gotovo!
MarcusTulliusCicero
Posts: 9846
Joined: Fri Feb 20, 2009 12:49 am
Contact:

Upravno pravo I i II

Post by MarcusTulliusCicero »

Naslov sve govori... :d055:
Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Odg: Upravno pravo I i II

Post by Alniyat »

Upis ocjena za julski ispitni termin (ispiti radjeni 8. i 9. jula)

Studenti koji su polozili Upravno pravo, Upravno pravo I i II, Nauku o upravi, Politicke sisteme te Savremene pravno-politicke sisteme - opci i posebni dio moraju dostaviti indexe u studentsku sluzbu u petak, 2.9. 2011. do 12h.
Indexi sa upisanim ocjenama mogu se uzeti u Studentskoj sluzbi 5.9.2011. od 10 do 12h.
Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Odg: Upravno pravo I i II

Post by Alniyat »

Upis ocjena za drugi septembarski ispitni termin (ispiti radjeni 16. i 17. septembra)

Studenti koji su polozili Upravno pravo, Upravno pravo I i Upravno pravo II moraju dostaviti indexe u kabinet D005 (prizemlje) u utorak, 11.10. u terminu od 9 - 12h.
Indexi sa upisanim ocjenama mogu se preuzeti u kabinetu D005 u ponedeljak, 17.10. od 9 - 10h.
Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Odg: Upravno pravo I i II

Post by Alniyat »

Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Odg: Upravno pravo I i II

Post by Alniyat »

Vježbe iz Upravnog prava II će se održati u petak, 27.4.2012. u terminu od 11:15 do 13h za obje grupe zajedno.
OMEGA
Posts: 19
Joined: Fri Jun 29, 2012 11:24 am

Odg: Upravno pravo I i II

Post by OMEGA »

Kakva pitanja budu iz Upravnog prava? HVALA
Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Odg: Upravno pravo I i II

Post by Alniyat »

@OMEGA - još se ne zna. Prof. nije bilo godinu dana a još nije ništa govorila kako će biti na parcijali...  :)


OBAVJEŠTENJE

Sutra, 23.11.2012. neće biti održane vježbe iz Upravnog prava I.
O nadoknadi vježbi studenti će biti blagovremeno obaviješteni.
Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Obavještenja za Upravno pravo I

Post by Alniyat »

  • 1. parcijala iz Upravnog prava I je pomjerena sa 27. na 28. 12. 2012. u 9:15.
  • Dana 27. 12. 2012. neće biti predavanja iz Upravnog prava I. O nadoknadi će studenti biti naknadno obavješteni.
Na parcijali će biti 20 blic pitanja tipa navedi, objasni i nabroji.
Treba izbaciti sve vezano za Jugoslaviju.
Za parcijalu je prof. istakla sljedeće:

- Upravno pravo kao grana prava - definicije i grupe normi, ne trebaju mišljenja različitih profesora
- Nastanak i razvoj upravnog prava - ne treba
- Sistem upravnog prava - ne treba
- Odnos upravnog prava prema drugim granama prava - ne treba
- Izvori upravnog prava - bitno! Neka od grupa će sigurno biti.
- Nauka upravnog prava - ne treba
- Pojam upravne organizacije - bitno!
- Vrste up. organizacija - bitno!
- Nastanak i razvoj organa uprave - ne treba!
- Djelatnost organa up. - uopšte o djelatnosti, vrste podzakonskih akata, materijalni akti uprave, poslovi organa up. (objasnit neki)
- Vrste organa uprave - npr. objasnit razliku između neka 2
- Nadležnost organa up. - bitno!
- Vertikalni i horizontalni odnosi - !
- Odnos organa up. prema ombdusmenima - !
- Odnos organa up. prema sudovima i nadležnom tužilaštvu - !
- Načela rada organa up. - pogotovo načelo zakonitosti,  diskreciona ocjena ali može i neko dr. načelo
- Sredstva za rad - treba
- Institucije koje imaju javna ovlaštenja - kod nas u FBiH
- Upravnopravni odnos - pojam, nastanak, subjekti
- Upravni akt - njegovo određivanje, karakteristike (objasniti), sastavni dijelovi
- Vrste up. akata - neka od podjela, objasniti razliku između neka 2
- Pravno dejstvo up. akata - !
- Prestanak važenja up. akata - !
- Pravosnažnost up. akata - !
- Pravosnažnost, konačnost, izvršnost - iz ovoga će biti teoriski zadatak sličan onima koje je asistentica davala na vježbama
- Pogrešni up. akti - nabrajalica, objasniti, razlike
Last edited by Alniyat on Fri Jan 18, 2013 7:08 pm, edited 1 time in total.
monet
Posts: 6
Joined: Tue Dec 13, 2011 2:39 pm

Odg: Upravno pravo I i II

Post by monet »

jeli iko danas bio na ispitu, kakva su pitanja?
Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Odg: Upravno pravo I i II

Post by Alniyat »

Iz 2. parcijale je generalno pitala:
- upravni ugovor
- nacini sticanja drzavljanstva (opcenito o nacinima sticanja , naturalizacijom, međunarodnim sporazumom)
- odnosi izmedju drzavljanstva BiH i drzavljanstva entiteta
- javni skupovi
- javna dobra
- upravnopravni oblici nastanka drzavne svojine
Post Reply

Return to “Četvrta godina”