Upravno pravo I i II

Još malo, pa gotovo!
Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Upravno pravo I i II

Post by Alniyat »

Pitanja iz 1. parcijale za Upravno pravo II:
(bilo je sveukupno 20 pitanja)

1. Obavezno postupanje po ZUP-u proteze se na...
2. Znacaj osnovnih nacela upravnog postupka?
3. Funkcionalna nadleznost je...
4. Kada ZUP namece obavezno izuzece sluzbenog lica?
5. Ko je stranka u upravnom postupku?
6. Kada se u upravnom postupku javlja zajednicki predstavnika?
7. Osnovne vrste zapisnika?
8. Opce predpostavke za povrat u prijasnje stanje?
9. Razlika izmedju javnih i privatnih isprava?
10. Zakonski uslovi za poravnanje
11. Kada se upravna stvar moze rjesiti po skracenom postupku?
12. Koja pitanja organ koji vodi postupak ne smije rjesavati kao prethodna pitanja?
13. Razlika između djelimicnog i dopunskog rjesenja?
14. Uslovi za izjavljivanjke zalbe u upravnom postupku?
15. Rokovi za obnovu postupka?
16. Prvostepeno rjesenje postaje izvrsno?
17. Kad ce drugostepeni organ odbiti zalbu?
18. Razlozi za ponistavanje prvostepenog rjesenja?
Post Reply

Return to “Četvrta godina”