Socijalno pravo

Još malo pa diploma...
Post Reply
MarcusTulliusCicero
Posts: 9869
Joined: Fri Feb 20, 2009 12:49 am
Contact:

Socijalno pravo

Post by MarcusTulliusCicero »

Naslov sve govori... :d055:

zlatni
Posts: 9
Joined: Thu Dec 10, 2009 4:24 pm

Odg: Socijalno pravo

Post by zlatni »

Ko predaje Socijalno u Mostaru???

Napoleon
Posts: 49
Joined: Sat Aug 08, 2009 12:09 am

Odg: Socijalno pravo

Post by Napoleon »

U Mostaru radno i socijalno predaje prof.dr.Milorad Živanović!!!  :D

monet
Posts: 6
Joined: Tue Dec 13, 2011 2:39 pm

Odg: Socijalno pravo

Post by monet »

treba li ijednu lekciju izbaciti iz ovog socijalnog??

jovanović predrag
Posts: 2
Joined: Fri Jun 03, 2011 2:55 pm

Odg: Socijalno pravo

Post by jovanović predrag »

Iz koje literature se uči, na PF UNMO "DŽEMAL BIJEDIĆ"? Hvala!

Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Odg: Socijalno pravo

Post by Alniyat »

Pitanja koja su se vrtila na ispitnom terminu u junu:
1. Socijalna politika (1. parc)
2. Postupak - invalidi
3. Postupak - socijalno osiguranje i zastita
4. Historiski razvoj (1. parcijala) x2
5. Zdravstvena zastita - sve
6. Postupak neposredne socijalne zastite
7. Modeli socijalne politike - posebno socijalno demokratski model (1. parc)
8. Neposredna socijalna zastita djece
9. Postupak ostvarivanja prava iz boracke zastite
10. Mirnodobski vojni invalidi
11. Porodiljsko (naknada, koliko traje, 3 slucaja kad zena ima 100%-tno pravo na naknadu na porodiljskom)
12. Postupak za zdravstveno osiguranje
13. Prava boraca, koji su ratni vojni invalidi
14. Postupak ostvarivanja prava kod branilaca
15. Nezaposlena lica
16. Civilne zrtve rata
17. Socijalna zastita djece i maloljetnika
18. Nacela

--Svakome je 2. odnosno 3. pitanje bio postupak.

@ jovanović predrag - Literatura ti je:
Sead Dedić, Socijalno pravo; Sarajevo, 2005.  :)
Last edited by Alniyat on Mon Jul 16, 2012 2:41 pm, edited 1 time in total.

klondike23
Posts: 13
Joined: Tue Apr 13, 2010 5:36 pm

Socijalno pravo

Post by klondike23 »

Pitanja koja su bila danas:

1.Zdravstveno osiguranje, uslovi, postupak
2. Vrste penzijskog staza
3.Postupak porodicno-invalidska zastita
4.Civilne zrtve rata, stepeni ostecenja
5. Modeli socijalne politike
6.Postupak ostvarivanja prava zdrav.osiguranja
7.Posebni staz, kako se racuna, otkup staza?
8. Boracko-invalidska zastita, sta ako nema evidencije?
9. Zastita prava u bor-invalid, zalbe, obnova postupka, revizija?
10.Vanjski i unutrasnji nadzor?
11. Koje djelatnosti ne mogu obavljati ljekari u privatnim ordinacijama?
12.Cime se bavi tercijarna zastita?
13.Kada udovica ima pravo na penziju, kada djeca?
14.Koji su korisnici prava iz neposredne djecje zastite?
15. Pravo na bolovanje?
16. Pravo na porodicnu penziju?
17. Postupak i ostvarivanje prava iz nepos.djecje zastite
18.Zdravstvena zastita
19. Pravo na invalidsku penziju, koja su prava osim novcane naknade?
20.Sto je fizicka onesposobljenost, kada ce osoba imati pravo na naknadu?
21.Postupak
22.Koliko maksimalno moze trajati bolovanje?
23.Kada ce osoba na bolovanju primati punu platu?

Post Reply

Return to “Treća godina”