Page 1 of 3

Radno pravo

Posted: Tue Jul 21, 2009 1:20 am
by MarcusTulliusCicero
Naslov sve govori... :d055:

Odg: Radno pravo

Posted: Fri Mar 05, 2010 3:36 pm
by Flower
pa nitko ??? ništa.
ok... eto otvaram sezonu

Meni se ovo čini katastrofalno teško.  Jel dobra ova skripta? Puna sam pitanja... Koliko treba vremena za naučiti, šta se pita najčešće, bez čega se ne može proći... Ima li kakva dobra dušica da zna odgovore??? :moli: HEEEEEEEEEELPPPPPPPPPPPP ;(

Odg: Radno pravo

Posted: Fri Mar 05, 2010 3:45 pm
by Dama Pikova
Kolegice, slobodno ti piši, pa makar ti se činilo da sama sa sobom komuniciraš, jer je to jedini način da svoje kolege s fakulteta uključiš u diskusiju.  :mig:
Ovo je jedan dosta neaktivan pdf, ali znam da ljudi koji studiraju u Mostaru dolaze na forum, čitaju, šalju skripte i skidaju. Još samo da se uključe aktivno u diskusiju.  :)

Odg: Radno pravo

Posted: Fri Mar 05, 2010 4:04 pm
by Flower
:) :)
brza si... :)
a bas sam se ponadala da je netko brzinski napisao odgovor... ali mozda i hoce... u nadi je spas
Pozzzz :f055:

Odg: Radno pravo

Posted: Thu Oct 06, 2011 2:17 pm
by Alniyat
Predavanje ce biti odrzano u utorak, 11.10., u terminu od 10:15-12h.

Odg: Radno pravo

Posted: Tue Oct 18, 2011 11:04 pm
by Alniyat
Literatura:
  • Sead Dedić, Jasminka Gradaščević - Sijerčić, Radno pravo, Sarajevo, 2005.
  • Ivo Rozić, Radno pravo - Praktikum, 2009.
Zakoni:

FBiH
  • Zakon o radu FBiH (Sl. novine FBiH, br. 43/99, 32/00, 29/03)
  • Zakon o štrajku FBiH ( Sl. novine FBiH, br. 14/00)
RS
  • Zakon o radu RS (Sl. glasnik RS, br. 38/00, 40/00, 47/02, 38/03, 66/03, 55/07)
  • Zakon o štrajku RS (Sl. glasnik RS, br. 111/08)

Obavjestenje

Posted: Tue Nov 29, 2011 7:39 pm
by Alniyat
Studenti koji namjeravaju izaci na parcijalu, 6.12.2011. moraju da se prijave do petka, 2.12.2011. kod asistentice Emine Hasanagić u kabinet D005 ili na e-mail adresu: emina.hasanagic@unmo.ba.

Odg: Radno pravo

Posted: Wed Dec 07, 2011 8:59 pm
by Alniyat

Popravni termin

Posted: Sat Dec 10, 2011 4:12 pm
by Alniyat
Studenti koji žele polagati 1. parcijalu mogu izaći na drugi rok u utorak, 13.12.2011. u 11:15.
Pravo polaganja imaju studenti koji su izlazili na prvi rok a nisu položili, kao i studenti koji žele polagati za veću ocjenu.

Odg: Radno pravo

Posted: Mon Dec 12, 2011 3:59 pm
by Alniyat
Pitanja koja su bila na parcijali u utorak, 6.12.:

Grupa B

1. Šta spada u predmet i sadržaj radnog prava?
2. Razvoj radnog prava na području bivše Jugoslavije se posebno obrađuje na koja 3 nivoa?
3. Vrste radnog prava? / U grupi A - vrste rada?
4. Koji su elementi procesa rada?
5. Šta je ergologija?
6. Koje su okolnosti uticale na pojavu i razvoj radnog prava kao samostalne grane prava?
7. Koji je osnovni zadatak MOR-a?
8. Koji je najviši organ MOR-a, njegov najviši zakonodavni organ...? (zaokruži)
9. Koji su izvori radnog prava?
10. Kada konvencije stupaju na pravnu snagu?
11. Izuzeci od pravila da se konvencije ratificiraju u cjelosti?
12. Sastavni djelovi kolektivnog radnog prava su?
13. Konvencije koje se odnose na slobodu udruživanja?
14. Šta je kolektivni ugovor?
15. Vrste kolektivnih ugovora u pozitivnom zakonodavstvu BiH?
16. Glavna podjela participacije?
17. Razlozi za formiranje ekonomsko-socijalnog vijeća?
18. Obaveze poslodavaca prema vijeću zaposlenika/savjetu radnika?