Radno pravo

Još malo pa diploma...
klondike23
Posts: 13
Joined: Tue Apr 13, 2010 5:36 pm

Radno pravo

Post by klondike23 »

jesu li ova pitanja za drugi dio radnog, jer ne vidim da ima ista iz prvog dijela?

klondike23
Posts: 13
Joined: Tue Apr 13, 2010 5:36 pm

Radno pravo

Post by klondike23 »

1. Participacija - sve
2. Sindikati
3. Medjunarodna organizacija rada, konvencije i preporuke
4. Europsko individualno radno pravo

Post Reply

Return to “Treća godina”